Nieuwsbericht

Plannen voor herstel riviernatuur bij uiterwaard Fraterwaard

Gepubliceerd op: 31 januari 2022

Rijkswaterstaat werkt aan een plan om de riviernatuur van uiterwaard Fraterwaard te verbeteren. Een nieuwe ondiepe geul met stromend water en een geul met stilstaand water moeten ervoor zorgen dat het gebied aantrekkelijker wordt voor verschillende soorten vissen, andere dieren en planten.

Op maandag 7 februari 2022 vindt er een online bijeenkomst plaats om omwonenden en andere geïnteresseerden te informeren over dit plan.

De geul aan de zuidzijde is aan twee kanten verbonden met stromend water van de IJssel en Het Zwarte Schaar. Zo blijft het water in de geul stromen. Aan de noord- en oostzijde komt een geul die aan één kant verbonden is met de rivier. Het stromende water en stilstaande water zijn een fijne plek voor verschillende soorten vissen, maar ook andere dieren.

Online informatiebijeenkomst

Het doel van de bijeenkomst is om de deelnemers te vertellen over de plannen voor de nieuwe geul en verbetering van de riviernatuur. De projectmanager, omgevingsmanager en ecoloog van het project zullen de maatregel toelichten en meer vertellen over het ontwerpproces. Ook is er de gelegenheid om vragen te stellen. Voor ieders veiligheid en gezondheid zal deze online plaatsvinden op maandag 7 februari 2022 van 19.30 tot 21.00 uur.

Aanmelden online bijeenkomst

Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor deze bijeenkomst door een mail te sturen. Hierna ontvangen zij meer informatie. Op de website Samenwerken aan riviernatuur is meer te lezen over het project Fraterwaard.

Kaderrichtlijn Water

Rijkswaterstaat werkt met verschillende projecten in het rivierengebied aan de verbetering van de kwaliteit van leefgebieden voor planten en dieren, en de vergroting van de biodiversiteit. De maatregelen die Rijkswaterstaat hiervoor neemt zijn onderdeel van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Het doel van deze richtlijn is om de kwaliteit van het oppervlaktewater in Europa te verbeteren en te beschermen. Uiterlijk in 2027 moeten de projecten klaar zijn.