Nieuwsbericht

Nederlandse kust in 2021 weer op veel plaatsen versterkt

Gepubliceerd op: 31 januari 2022, 12.41 uur - Laatste update: 2 augustus 2023, 12.59 uur

Rijkswaterstaat heeft in 2021 flink vaart gemaakt met de uitvoering van het kustonderhoud. In totaal is er ruim 16 miljoen m3 zand aangebracht voor de Nederlandse kust en op de stranden.

Deze hoeveelheid zand is te vergelijken met 10 keer de inhoud van voetbalstadion De Kuip. Hierdoor is de kust weer goed beschermd.

Waddeneilanden

Op de Waddeneilanden zijn er in 2021 zandsuppleties uitgevoerd bij Vlieland en Texel. Vooral bij Texel slijt de kust voortdurend door stroming, golven en wind.

  • Voor de kust van Vlieland-midden is er afgelopen jaar 1,6 miljoen m3 zand gesuppleerd.
  • Bij Texel-Noord en Texel-Midden is er zand aangebracht op de zeebodem voor het strand; de vooroever. Bij Texel Zuidwest is er zand op het strand gestort. In totaal is er dan bij het eiland 6 miljoen m3 zand gesuppleerd.

Hollandse kust

Aan de Hollandse kust zijn het strand en de vooroever het afgelopen jaar op meerdere plaatsen versterkt.

  • Tussen Huisduinen en Julianadorp, een traject van zo’n 5 km, is het strand hoger en breder gemaakt met ruim 1,1 miljoen m3 zand uit de Noordzee.
  • Voor de kust van Noordwijk wordt er gewerkt aan de vooroever. Met 5,5 miljoen m3 zand is dit een omvangrijke suppletie, deze loopt door tot na de zomer van 2022.
  • Bij Wassenaar is de vooroever versterkt met 3 miljoen m3 zand.

Deltakust

In de delta van Zuid-Holland en Zeeland is de kust in 2021 ook weer op meerdere plaatsen versterkt. Ook hier komt Rijkswaterstaat regelmatig terug om zand te suppleren, omdat de kust hier volop in beweging is.

  • Op het strand bij Ouddorp (Goeree-Overflakkee) is er in het voorjaar 1,1 miljoen m3 zand neergelegd, over een lengte van 4,5 km.
  • Bij de Westkop van Schouwen-Duiveland is het strand versterkt met 800.000 m3 zand.
  • Op Walcheren is het strand opgehoogd tussen Zoutelande en Westkapelle, hier hebben we in totaal 900.000 m3 zand aangebracht over een lengte van circa 5 km.
  • Verderop wordt het strand tussen Dishoek en Vlissingen hoger en breder gemaakt met ruim 1.1 miljoen m3 zand. Ook het Badstrand voor de boulevard van Vlissingen is nu weer op sterkte.

Suppleties in 2022

In komend jaar werken we verder aan de bescherming van de Nederlandse kust. In de loop van 2022 starten we met suppleties op de stranden van Onrustpolder en Breezand (Zeeland). Andere projecten uit het suppletieprogramma 2020-2023 zijn aanbesteed, maar nog niet gegund. Het actuele overzicht is te vinden op de projectpagina 'Waar werken we?'.

Duurzamer werken

Samen met de baggerbedrijven die de zandsuppleties uitvoeren, werkt Rijkswaterstaat aan het verminderen van de CO2-uitstoot. Dit doen we onder meer vanuit het programma Innovaties in de Kustlijnzorg. Ook nemen we het verminderen van schadelijke emissies mee in de aanbesteding van suppleties, om marktpartijen uit te dagen om duurzamer te werken.

Kustlijnzorg

Rijkswaterstaat onderhoudt de kustlijn van Nederland met de zandsuppleties uit het Programma Kustlijnzorg. Hiermee beschermen we Nederland tegen overstromingen, blijft er ruimte voor natuur en recreatie en kan de kust meegroeien met de stijging van de zeespiegel.