Nieuwsbericht

Hinder en verhoogde waterstanden door stormachtig weer

Gepubliceerd op: 30 januari 2022 - Laatste update: 31 januari 2022, 09:03

Maandag 31 januari 2022 verloopt naar verwachting onstuimig. Langs de kust en op het IJsselmeer kan tijdelijk een noordwesterstorm optreden.

Het KNMI heeft voor het hele land code geel afgegeven. De wind veroorzaakt, net als zaterdag 29 januari 2022 , verhoogde waterstanden langs de Nederlandse kust.

Waarschuwing voor windstoten

Het KNMI waarschuwt voor windstoten vanaf maandagochtend 31 januari in het westen en noordwesten. Met name in de 2e helft van de ochtend heeft de noordwestelijke helft van het land te maken met zware windstoten van 90-100 km/h. In het (noord)westelijk kustgebied, mogelijk ook rondom het IJsselmeer, komen dan zeer zware windstoten van 100-110 km/h voor.

Dieper landinwaarts worden zware windstoten van 75-90 km/h verwacht. Maandagmiddag nemen de windstoten geleidelijk weer af. Vanaf maandagavond zullen de waterstanden weer gaan dalen.

Maatregelen

Het Watermanagementcentrum Nederland in Lelystad heeft direct betrokkenen, zoals waterbeheerders en veiligheidsregio’s, gewaarschuwd. In buitendijkse gebieden is er kans op wateroverlast. Waar nodig worden standaard maatregelen genomen, zoals het sluiten van keringen en coupures (dijkgat) en het ontruimen van buitendijks gelegen gebieden.

Mogelijk sluit Rijkswaterstaat maandag 31 januari 2022 ook enkele stormvloedkeringen om wateroverlast in het achterland te voorkomen. Met de huidige verwachtingen sluiten de Hollandsche IJsselkering en Haringvlietsluizen zo goed als zeker, de Oosterscheldekering en Ramspolkering waarschijnlijk. In het Waterbericht staat meer informatie over de actuele situatie op de Nederlandse wateren.

Hinder weg en water

Weggebruikers moeten maandag rekening houden met de zware windstoten. Het advies is om de weer- en verkeersinformatie goed in de gaten te houden en het rijgedrag aan de omstandigheden aan te passen. Met name auto’s met aanhanger en vrachtwagens zijn extra vatbaar voor de wind. Vanuit de verkeerscentrales houdt Rijkswaterstaat de situatie op de weg in de gaten. De scheepvaart kan hinder ondervinden omdat bij harde wind bruggen niet bediend kunnen worden.