Werkzaamheden

A20 flink op de schop voor Blankenburgverbinding in 2022

Gepubliceerd op: 25 januari 2022 - Laatste update: 28 februari 2023, 11:23

De snelweg A20 gaat in 2022 flink op de schop tussen knooppunt Kethelplein en toekomstig knooppunt Vlaardingen. Naast het aanleggen van de Blankenburgverbinding zelf en de nieuwe aansluitingen op de A15 en A20, bestaat het project ook uit het verbreden van de A20 tussen het nieuwe knooppunt Vlaardingen en het knooppunt Kethelplein.

Deze verbreding van 2 naar 3 rijstroken per rijrichting is nodig omdat er straks met de komst van de nieuwe snelweg A24 meer verkeer op dit deel van de snelweg A20 komt. Dat betekent dat er in 2022 regelmatig weekendafsluitingen zullen plaatsvinden op de A20.

A20 en knooppunt Vlaardingen

In 2021 heeft bouwconsortium BAAK vooruitlopend op de verbreding zo veel mogelijk voorbereidende werkzaamheden naast de snelweg uitgevoerd. In 2022 moet meer op en onder de snelweg zelf worden gewerkt en wordt de aansluiting op het nieuwe knooppunt Vlaardingen gerealiseerd. Dit kan helaas niet zonder hinder in de omgeving en voor weggebruikers.

Overlast beperken

Het streven van Rijkswaterstaat en BAAK is om de periode van overlast voor het verkeer en de omwonenden zo kort mogelijk te houden. Daarom is gekozen voor 10 weekendafsluitingen in 2022; dit gaat om 3 volledige afsluitingen tussen Vlaardingen-West en Maassluis en bij 7 betreft het 1 rijrichting.

Ook wordt in 4 weekenden gewerkt aan het aanpassen van op- en afritten. De afsluitingen kunnen voor langere reistijden zorgen en de werkzaamheden geven geluid in de omgeving. Bewoners en weggebruikers worden zo goed mogelijk op de hoogte gehouden.

Routecheck

Weggebruikers wordt aangeraden om goed voorbereid op weg te gaan en van tevoren hun route te checken. Zo kan men op tijd beslissen over de route of eventuele alternatieven als er afsluitingen zijn.

Informatie

Alle informatie over de werkzaamheden is te vinden op de website over de Blankenburgverbinding. Hier kan iedereen zich ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief over het project of de speciale bouwapp van het project downloaden via een QR-code of via de app store (zoeken naar Blankenburgverbinding). Daarna krijgen gebruikers automatisch bericht over de werkzaamheden aan de A20.