In beeld

Hoe Rijkswaterstaat bijdraagt aan duurzame scheepvaart

Gepubliceerd op: 3 november 2021 - Laatste update: 6 december 2021, 09:02

Om klimaatverandering tegen te gaan, moet de CO2-uitstoot omlaag. We moeten schoner en efficiƫnter gaan reizen. Rijkswaterstaat kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren, bijvoorbeeld door te kijken hoe de scheepvaart schoner kan.

In deze video vertellen Evelien Korbee (adviseur duurzame mobiliteit) en Anja van der Sluijs (senior adviseur scheepvaart en vaarwegen) wat Rijkswaterstaat doet om de scheepvaart te verduurzamen. Denk bijvoorbeeld aan het mogelijk maken van groene walstroomvoorzieningen of het verduurzamen van de eigen vloot. Die is namelijk verantwoordelijk voor 30% van de uitstoot van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Benieuwd hoe Rijkswaterstaat dat percentage omlaag wil brengen? Bekijk dan onderstaande video.

VOICE-OVER: Het klimaat verandert. En met een samenleving die op volle kracht draait, staat de leefbaarheid steeds meer onder druk. Om vrij te kunnen blijven bewegen, moeten we schoner en efficiƫnter gaan reizen. Om duurzame mobiliteit mogelijk te maken, worden er andere eisen gesteld aan de wateren en wegen die Rijkswaterstaat beheert. In deze video leggen we uit hoe Rijkswaterstaat werk maakt van duurzame mobiliteit. (Beeldtitel: Duurzame mobiliteit. Verduurzaming scheepvaart. Evelien Korbee en Anja van der Sluijs:) OPGEWEKTE JINGLE EVELIEN KORBEE: Bij het verduurzamen van de mobiliteit kijken we best wel snel naar wegvervoer, personenvervoer en logistiek over weg, maar scheepvaart is ook heel belangrijk. Als we het hebben over de CO2-uitstoot, is deze sector verantwoordelijk voor ongeveer 2,5 procent van de mondiale uitstoot. Daarnaast heeft de sector te maken met schadelijke luchtemissies. ANJA VAN DER SLUIJS: Rijkswaterstaat zorgt ervoor dat we vlot en veilig over onze vaarwegen kunnen varen, nu en in de toekomst. Daarom denken we na over hoe deze sector schoner kan. Daar moeten we niet te lang mee wachten, want anders halen we onze klimaatdoelstellingen niet. (Een schip vaart over de Maas.) KORBEE: Ook wij dragen ons steentje bij. Zo kijken we onder andere naar het verduurzamen van de Rijksrederij. De Rijksrederij heeft zo'n honderd schepen in beheer. En deze vloot is samen verantwoordelijk voor dertig procent van de uitstoot van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. VAN DER SLUIJS: Transport over water wordt groter en daarmee de impact ook. Als we geen maatregelen nemen, dan neemt de CO2-uitstoot van onze Rijksrederij toe. KORBEE: Op dit moment onderzoeken we hoe we klimaatneutrale technieken kunnen inzetten voor het terugdringen van de uitstoot van onze vloot. Zo draaien we pilots met het varen op batterijen, groene waterstof en methanol en kijken we ook hoe we het voor anderen mogelijk kunnen maken om duurzamer te varen. Zo kijken we naar walstroomvoorzieningen op rijksligplaatsen. Dat is ten behoeve van een duurzamere vorm van energievoorziening voor schepen aan boord. (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op rwsduurzamemobiliteit.nl. Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2021.) RUSTIGE MUZIEK

Duurzame mobiliteit bij Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat werkt aan een vlotte en veilige doorstroming op de weg en het water. De CO2-uitstoot van al die verplaatsingen heeft negatieve impact op het klimaat. Het mobiliteitssysteem draait allang niet meer alleen om bereikbaarheid over de (vaar)weg. Slimme en schone mobiliteit is minstens zo belangrijk. Rijkswaterstaat speelt als beheerder van netwerken en strategisch areaal een belangrijke rol in de transitie naar een duurzaam mobiliteitssysteem. We versnellen, verankeren en jagen aan. Zodat Nederland op een duurzame manier bereikbaar blijft.

Meer informatie

Meer informatie over duurzame mobiliteit bij Rijkswaterstaat vind je op de website Duurzame mobiliteit. Op deze website vind je praktijkvoorbeelden, handvatten en instrumenten en beleidsinformatie over duurzame mobiliteit. Ook is de website een naslagwerk voor rapporten en documenten rondom duurzame mobiliteit.