Nieuwsbericht

Inspecties en onderhoud duwvaartsluizen Krammer

Gepubliceerd op: 19 oktober 2021

Eind oktober en begin november 2021 zijn de duwvaartsluizen beurtelings gestremd vanwege inspecties en onderhoudswerkzaamheden. De zuidelijke duwvaartsluis van 25 tot en met 30 oktober, de noordelijke duwvaartsluis van 1 tot 5 november.

Voor de noordelijke duwvaartsluis geldt dat er op stremmingsdagen tussen 17.00 en 07.00 uur wel wordt geschut.

De stremming van de zuidelijke duwvaartsluis gaat in op 25 oktober om 07.00 uur en duurt tot en met zaterdag 30 oktober om 19.00 uur. De noordelijke duwvaartsluis is gestremd van maandag 1 november tot en met vrijdag 5 november van 07.00 tot 17.00 uur. Voor deze sluis geldt dat er tijdens de stremmingsperiode van 17.00 tot 07.00 uur wél wordt geschut. De wachttijden voor de beroepsvaart kunnen tijdens werkzaamheden oplopen.

Scheepvaart is hier inmiddels over geïnformeerd via een Bericht aan de Scheepvaart. Daarnaast is alle hinder terug te vinden op de website Vaarweginformatie.

Onderhoudswerkzaamheden gecombineerd

Bij beide sluizen gaat het om reguliere inspecties en onderhoudswerkzaamheden. Verschillende onderhoudswerkzaamheden zijn met elkaar gecombineerd om de hinder voor gebruikers zoveel mogelijk te beperken.

Afhankelijk van de sluis kan het gaan om jaarlijkse inspecties van de rails waarover de sluisdeuren rollen, het weghalen van eventuele vervuiling daarin, het testen van noodbediening en onderhoud aan rioolsystemen. Naast de genoemde werkzaamheden wordt een aandrukcilinder vervangen bij de noordelijke duwvaartsluis.