Nieuwsbericht

Veel aandacht voor diversiteit in nieuw contract selectie Rijkstrainees

Gepubliceerd op: 18 oktober 2021, 15.31 uur - Laatste update: 19 oktober 2021, 13.01 uur

De selectie van trainees bij de Rijksoverheid wordt de komende 2 tot maximaal 4 jaar uitgevoerd door het HR-adviesbureau Leeuwendaal. In het nieuwe contract is er speciale aandacht voor diversiteit en inclusie.

Rijkswaterstaat heeft namens de Rijksoverheid deze aanbesteding uitgevoerd. Hiermee willen ze een impuls geven aan het toepassen van diversiteit en inclusie in aanbestedingen.

Inclusiviteit

De Rijksoverheid heeft het doel om een inclusieve organisatie te zijn, met divers samengestelde teams. Het gaat daarbij om alle zichtbare en onzichtbare verschillen tussen medewerkers. Te denken valt aan geslacht, culturele achtergrond, maar ook competenties, eigenschappen of opleidingsachtergrond.

Het Inkoop Uitvoeringscentrum Bedrijfsvoering van Rijkswaterstaat is namens de Rijksoverheid verantwoordelijk voor de aanbestedingen van de categorie ‘Duurzame Inzetbaarheid’. Het categorieplan vormt daarvoor het fundament en heeft als strategie ‘HRM-inkopen met sociale impact’.

Rijktraineeprogramma’s

Het Rijkstraineeprogramma is een gezamenlijk Rijksbreed programma van de ministeries. Het richt zich op recent afgestudeerden, die als breed inzetbare medewerker aan de slag kunnen gaan bij de Rijksoverheid. Naast het Rijkstraineeprogramma kunnen ook andere traineeprogramma’s van het Rijk gebruik maken van de raamovereenkomst, zoals het Traineeship Rijksinkoopprofessionals, Rijks I-Traineeship en het programma Internationaal Beleidsmedewerker Buitenlandse Zaken.

Partnerschap

Marieke van der Aa van Rijkswaterstaat, categoriemanager Duurzame Inzetbaarheid Rijk, licht de gunning toe: ‘De inschrijving van Leeuwendaal draagt het beste bij aan onze criteria in de aanbesteding, namelijk ‘kwaliteit van het selectieproces’, ‘het vormgeven van het partnerschap’ en ‘diversiteit en inclusie’. Wij kijken ernaar uit om met deze partner invulling te geven aan deze doelstellingen.

Klankbordgroep

Iris Peek, projectleider bij Leeuwendaal: ‘Wij zijn zeer verheugd dat we ons de komende jaren wederom mogen inzetten voor de selectieprocedure van Rijkstrainees. Een klankbordgroep zal het thema diversiteit en inclusie mede vormgeven en monitoren. Om een brede en diverse groep Rijkstrainees te realiseren, focust de selectieprocedure op de talenten van kandidaten, ongeacht geslacht of (culturele) achtergrond. Op basis van alle onderdelen uit de procedure, selecteren wij de best passende kandidaten voor alle departementen.