Nieuwsbericht

Vanaf 4 oktober 2021 bredere linkerrijstroken op Haringvlietbrug

Gepubliceerd op: 10 september 2021 - Laatste update: 28 februari 2023, 13:56

Vanaf maandag 4 oktober 2021 wordt in beide richtingen de linkerrijstrook op de Haringvlietbrug verbreed van 1,95 m naar 2,35 m. De breedte van de rechterrijstroken blijft ongewijzigd.

Rijkswaterstaat monitort de verkeerssituatie op de brug intensief waaruit blijkt dat veel weggebruikers moeite hebben met de smalle linkerrijstrook. Deze wordt als te smal ervaren en dat maakt inhalen lastig, zeker als rechts een vrachtwagen rijdt. Een bredere rijstrook biedt meer comfort voor de weggebruikers en daardoor stroomt het verkeer naar verwachting beter door. Het verbreden van deze rijstroken is besloten in nauw contact met de betrokken regionale bestuurders, brancheorganisaties, politie en het Openbaar Ministerie (OM). De maximumsnelheid blijft 50 km/u.

Sinds 23 augustus 2021 geldt op de Haringvlietbrug een verlaagde maximumsnelheid van 50 km/u. Deze snelheid is ingesteld, omdat de klemmen lostrillen door al het verkeer dat over de brug rijdt. Met deze maatregel wordt de brug minder belast en kan de brug veilig gebruikt worden tot aan de geplande werkzaamheden aan de klep in 2023. Hiervoor is het nodig dat automobilisten hun rijgedrag blijven aanpassen en zich aan de verlaagde snelheid houden.

Nachtafsluitingen van 1 tot 4 oktober 2021

Om de linkerrijstrook te verbreden moet de aannemer de weginrichting aanpassen. De brug is dan in het weekend van 1 tot 4 oktober 2021 steeds 's nachts in een richting afgesloten. Deze afsluitingen zijn afgestemd op werkzaamheden in de omgeving.

De voorbereiding van die werkzaamheden en het inplannen van personeel kost daarnaast de nodige tijd. Om de wegafsluiting optimaal te benutten en hinder zoveel mogelijk te beperken herstelt de aannemer in dit weekend ook asfaltschade. Ook dat vergt de nodige voorbereiding.

Waarom de linkerrijstroken verbreed kunnen worden

Omdat de maximumsnelheid van 50 km/u niet past bij het gebruikelijke wegbeeld van een autosnelweg, is de weginrichting aangepast en zijn de rijstroken versmald volgens de richtlijnen. Weggebruikers zullen hierdoor eerder vaart minderen van 100 km/u naar 50 km/u. Ook wordt er gecontroleerd op de snelheid. De eerste week controleerde de politie op de maximumsnelheid met een mobiele radar. Het overgrote deel van de bestuurders hield zich goed aan de nieuwe maximumsnelheid.

Vanaf 31 augustus 2021 zijn de mobiele controles vervangen door handhavingscamera’s, die 24 uur per dag en 7 dagen per week aan staan. Hierdoor komt er ruimte vrij op de brug en kan de linkerrijstrook in beide rijrichtingen iets breder worden gemaakt. Dit biedt meer comfort, maar past nog wel bij een snelheid van 50 km/u. Een belangrijke voorwaarde voor handhaving is namelijk dat de weg zodanig is ingericht dat het reëel is voor het verkeer om zich aan de geldende maximumsnelheid te houden.

Advies weggebruikers

Advies aan weggebruikers blijft om goed voorbereid op reis te gaan. Check voor vertrek de actuele reisinformatie, reis zoveel mogelijk buiten de spitsen, werk waar mogelijk thuis of kies een alternatieve route. Weggebruikers die toch over de Haringvlietbrug reizen worden gewezen op de maximumsnelheid van 50 km/u. Er wordt 24 uur per dag gehandhaafd met flitspalen. ‘Het is goed dat de maatregel wordt aangepast. Nu de flitspalen geïnstalleerd zijn, wordt er structureel gecontroleerd op snelheid. De smallere rijstrook is dan ook naar onze mening niet meer nodig om te zorgen voor een natuurlijke remming van het verkeer. Door deze te verbreden verbetert de doorstroming’, zo stelt wethouder Peter Feller van Goerre-Overflakkee.

‘Wij zien dagelijks de doorgaande wegen in onze regio vollopen’, aldus wethouder Harry van Waveren. ‘Maar dit geldt niet alleen in onze regio. Vorige week stond het verkeer ook lange tijd vast op de snelwegen A16, A15 en A59. En we moeten ook rekening houden met veranderende weersomstandigheden. Daarom heb ik, ook namens gemeente Goeree-Overflakkee, bij Rijkswaterstaat erop aangedrongen om de versmalde rijstroken breder te maken. Met name de linkerrijbaan is geen volwaardige baan en zorgt voor veel ongemak bij de weggebruikers. Na een moeilijke start zijn we nu goed met elkaar in gesprek over de situatie op de brug. Ik ben blij met dit besluit.’

Eén brugopening per dag ongewijzigd

Voor de hoge scheepvaart (>13 m) blijft de situatie vooralsnog ongewijzigd. Er is 1 brugopening per week, direct volgend op een inspectie van de brug. Als uit de monitoring blijkt dat de maatregel effectief is en er geen klemmen meer lostrillen, dan kan de brug mogelijk weer vaker bediend worden voor de hoge scheepvaart.

Meer informatie Haringvlietbrug

Meer informatie en het laatste nieuws over de maatregelen, de hinder voor (vaar)weggebruikers en veel gestelde vragen vindt u in ons online dossier A29 Haringvlietbrug.