Werkzaamheden

Stremming westkolk sluis Weurt 23 augustus tot en met 7 september 2021

Gepubliceerd op: 3 augustus 2021, 09.52 uur

Rijkswaterstaat voert groot onderhoud uit aan de westkolk van sluis Weurt en verplaatst de deur uit het kanaalhoofd naar het middenhoofd. Vanwege deze werkzaamheden is de westkolk van maandag 23 augustus 07.00 uur tot en met dinsdag 7 september 2021 20.00 uur volledig gestremd. De oostkolk is tijdens de stremming beschikbaar voor de scheepvaart.

Op dit moment is de deur uit het middenhoofd elders in renovatie. Rijkswaterstaat verplaatst tijdens de stremming de deur uit het kanaalhoofd naar het middenhoofd.

Schutlengte zo groot mogelijk houden

Arjan Thielking, omgevingsmanager, legt uit: ‘We doen dit om schutlengte van de westkolk gedurende de gehele renovatie van de westkolk zo groot mogelijk te houden. In 2022 gaan we namelijk als laatst de kanaaldeur renoveren. Door de kanaaldeur nu naar het middenhoofd te plaatsen, kan eind september de gerenoveerde middendeur naar het kanaalhoofd. Als we volgend jaar (2022) de voormalige kanaaldeur uit het middenhoofd halen voor renovatie, heeft dat geen impact op de schutlengte van de kolk. De volledige kolk van 250 m blijft op deze manier beschikbaar. Alleen tussen 7 en 27 september 2021 hoeven we met een deelkolk van 140 m te schutten.

Geplande werkzaamheden

De werkzaamheden zijn onderdeel van groot onderhoud aan het gehele sluiscomplex Weurt, dat de komende jaren plaatsvindt. In verband met de deurrenovatie is na een aantal weken nogmaals een volledige stremming van de westkolk nodig: van 27 september tot en met 7 oktober 2021. Dan plaatst Rijkswaterstaat de gerenoveerde deur die oorspronkelijk in het middenhoofd zat terug in het kanaalhoofd. Daarna is de volledige kolklengte weer beschikbaar.

Sluiscomplex Weurt

Sluis Weurt is de verbinding tussen het Maas-Waalkanaal en de Waal. Het complex bestaat uit 2 schutsluizen: een oostkolk (aangelegd tussen 1923 en 1928) en een westkolk (1975). Jaarlijks passeren circa 29.000 binnenvaartschepen sluiscomplex Weurt.