Verpachtingen riviertak IJssel

Nieuwsbericht

Verpachtingen riviertak IJssel

Gepubliceerd op: 12 juli 2021

Goed nieuws uit Oost-Nederland: langs de IJssel zijn 14 kavels verpacht. Het ‘in de markt zetten’ van dergelijke staatsgronden is traditioneel een samenspel tussen Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf.

Uitgangspunt is om staatseigendom waar mogelijk beschikbaar te stellen voor agrarisch medegebruik.

Bij het beheer van de Nederlandse uiterwaarden hebben Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf elk een eigen wettelijke taak: Rijkswaterstaat is materieel beheerder, het Rijksvastgoedbedrijf zorgt voor het privaatrechtelijk beheer. Hieruit vloeit voort dat beide partijen intensief samenwerken bij de verpachting van staatsgronden in de uiterwaarden. Zoals onlangs bij de IJssel.

Geschikt voor verpachting

Rijkswaterstaat heeft in 2020 in kaart gebracht welke percelen geschikt zijn voor verpachting. Daarbij wordt nauwkeurig gekeken naar de doelstelling, de opdracht of het project in een gebied. Op basis hiervan valt de beslissing of de grond beschikbaar wordt gesteld voor agrarisch medegebruik. Dat gebeurt alleen als er geen andere doelstelling, opdracht en/of project geldt voor het gebied dan het voldoen aan de Vegetatielegger.

Biedboek inmiddels gesloten

In totaal kwam er ongeveer 150 ha beschikbaar. Het Rijksvastgoedbedrijf verdeelde dit in 14 kavels, en plaatste de beschikbare gronden op het biedboek. Op die manier kon iedereen die dat wilde inschrijven, en zo kans maken op het gebruiksrecht pacht. De IJsselpercelen blijken populair; inmiddels zijn alle kavels ‘vergeven’ en is het biedboek gesloten.