Nieuwsbericht

Verkeersmaatregel 50 km/h op Haringvlietbrug schuift 2 weken op

Gepubliceerd op: 24 juli 2021, 11.34 uur - Laatste update: 28 februari 2023, 13.57 uur

De invoering van 50 km/h op de Haringvlietbrug schuift 2 weken op. Hierdoor hebben de veiligheidsregio’s meer tijd om zich goed voor te bereiden en de bereikbaarheid voor de hulpdiensten beter te organiseren.

Rijkswaterstaat voert deze 2 weken extra inspecties uit zodat het verkeer veilig over de brug kan. Na deze 2 weken wordt de snelheid terug gebracht naar 50 km/h en wordt het verkeer in beide richtingen via 1 rijstrook over de brug geleid. Eerder was al besloten om de brug eenmaal per week te openen voor de hoge scheepvaart (>13 m) op vrijdag om 12.00 uur, aansluitend op een inspectie. Deze maatregel blijft gelden.

Na deze 2 weken

Vanaf maandag 9 augustus 2021 05.00 uur geldt dan op de Haringvlietbrug de nieuwe maximumsnelheid van 50 km/h. Daarnaast wordt in beide richtingen het verkeer via 1 rijstrook over de brug geleid. Deze maatregelen blijven in principe van kracht tot aan de vervanging van de klep in 2023.

Ter voorbereiding op de invoering van de snelheidsverlaging plaatst Rijkswaterstaat diverse verkeersmaatregelen op de weg zoals bebording en barriers. Dit gebeurt van zondagnacht 8 augustus 21.00 uur op maandagochtend 9 augustus 2021 05.00 uur. De brug is tijdens deze werkzaamheden afgesloten voor alle verkeer. De parallelbaan blijft open voor (brom)fietsers en landbouwverkeer.

Meer informatie maatregelen Haringvlietbrug

Meer informatie en het laatste nieuws over de maatregelen, de hinder voor (vaar)weggebruikers en veel gestelde vragen vindt u in ons online dossier A29 Haringvlietbrug.

Forse opgave

Rijkswaterstaat werkt de komende jaren aan vervanging en renovatie van de bestaande infrastructuur. Veel bruggen, tunnels, sluizen en viaducten stammen uit de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw. Ook zijn ze door de jaren heen intensief belast door steeds meer en steeds zwaarder verkeer. Dit vergroot de kans op storingen en daarom worden ze nu vernieuwd. Voor deze omvangrijke klus maken we zo veel mogelijk gebruik van slimme en duurzame technieken. De Haringvlietbrug is een van de bruggen die wordt aangepakt.