Nieuwsbericht

Terugblik op Lichtkogel Experience: Seaweed Opportunities – Making it Happen

Gepubliceerd op: 11 juni 2021

Door de teelt van zeewier als alternatieve bron van eiwitten, kunnen we onze koolstofvoetafdruk verkleinen, de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer verminderen én de waterkwaliteit verbeteren. ‘Het is tijd om onze mouwen op te stropen en samen zeewier tot bloei te laten komen’, zegt Paul Dobbins, keynote-spreker en directeur Impact Investing en Ecosysteemdiensten bij World Wide Fund for Nature (WWF).

De toename van de wereldbevolking maakt een structurele broeikasgasreductie en duurzame productie van voedsel, veevoer en energie van cruciaal belang. Wanneer we meer gebruik maken van de mogelijkheden van zeewier, kunnen we daarmee een bijdrage leveren aan de bestrijding van klimaatverandering. Volgens de Verenigde Naties (VN) en het WWF is er wereldwijd zo'n 50 miljoen km2 aquatische ruimte beschikbaar voor zeewierproductie. Wordt zeewierproductie een belangrijke vorm van medegebruik op de Noordzee?

Seaweed Opportunities

Op 11 maart 2021 vond de internationale Experience ‘Seaweed Opportunities – Making it Happen’ plaats, georganiseerd door de Lichtkogel. Tijdens deze Experience is de dialoog gevoerd met sprekers en deelnemers, die vanuit verschillende perspectieven hun visie op de mogelijkheden van zeewier deelden.

Alle sprekers, inclusief de VN, de Europese Commissie (EC) en WWF, waren het erover eens dat juist Nederland het verschil kan maken in de ontwikkeling van zeewier. Dit vanwege zijn sterke positie in innovatie voor maritieme activiteiten, landbouw en veevoer, watermanagement, plantaardige eiwitten en offshore windenergie.

Opschalen zeewierteelt

Vertegenwoordigers van de Community of Practice Noordzee gaven in een inspirerende video hun visie op de toekomst van medegebruik in offshore windparken op de Noordzee, met aandacht voor natuurontwikkeling. Sinds 2021 is dit meervoudig gebruik van nieuwe windparken in Nederland verplicht en zijn er al diverse veelbelovende pilots op de Noordzee.

Vanuit een wetenschappelijk perspectief, gepresenteerd door het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) en de Wageningen University (WUR), zijn er verschillende onderwerpen die aandacht behoeven bij het opschalen van de zeewierteelt. Zo is onder andere een realistisch beeld van de draagkracht en beschikbare oppervlakten van de Noordzee nodig en vraagt de nutriëntenbalans in de kweekgebieden aandacht. Ook normen en standaarden voor voedselveiligheid moeten verder worden ontwikkeld.

Zeewier om duurzaamheidsdoelen te halen

Ook vanuit grote bedrijven (DSM, ENECO en Mitsubishi) was op deze Experience een duidelijke boodschap hoorbaar: de productie opvoeren en zo een solide positie creëren voor producten die van zeewier zijn afgeleid, ten behoeve van de eiwit- en energietransitie. DG Mare bevestigt dat zeewier een grote rol kan spelen om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) te realiseren.

Een eerste stap die de zeewiersector naar 2050 (en verder) zal helpen is een duidelijke routekaart. Deze nog te ontwikkelen routekaart kan investeerders in de kweek, verwerking en toepassing van zeewier en de bestanddelen daarvan met elkaar verbinden. De routekaart moet gaan over de verlaging van de productiekosten van zeewier, de maximale waarde-extractie uit zeewier en de vereiste ondersteuningssystemen van de academische wereld. Daarbij kan de overheid helpen de risico's voor de investeerders op deze weg te verkleinen. Verschillende partijen hebben aangegeven naar aanleiding van deze bijeenkomst met elkaar in zee te gaan ‘to make it happen.’