Nieuwsbericht

Proefopstelling Drentse Zonneroute A37 in Emmen

Gepubliceerd op: 9 juni 2021 - Laatste update: 6 oktober 2023, 14:31

Het is de bedoeling om op termijn langs de snelweg A37 groene stroom op te wekken met zonnepanelen. Het traject loopt door de gemeenten Coevorden, Hoogeveen en Emmen.

Van 9 tot 18 juni 2021 staat een proefopstelling van deze Drentse Zonneroute op het parkeerterrein aan de Vreding in Emmen. Daarna wordt de proefopstelling gedurende 2 weken geplaatst op het parkeerterrein van het Van der Valk hotel in Emmen.

Bewoners en geïnteresseerden kunnen zo een beeld krijgen van de kleuren die gebruikt worden om de verschillende landschapstype in Drenthe te onderscheiden. ‘Met deze proefopstelling geven we in de praktijk een beeld van de kleuren van de panelen. Een manier om het praktisch te laten zien en om uitleg te kunnen geven aan iedereen die daar behoefte aan heeft’, aldus gedeputeerde Tjisse Stelpstra.

Proefopstelling vrij toegankelijk

De proefopstelling is geplaatst door 3 verschillende leveranciers van zonnepanelen en is vrij toegankelijk. Aan de proefopstelling bij het Van der Valk hotel zal een informatieavond worden gekoppeld voor de inwoners van Parc Sandur en Erica. Meer informatie hierover volgt nog.

Voor het aanmelden voor persoonlijke uitleg bij de proefopstellingen aan de Vreding kijkt u op de website van de provincie Drenthe.

Provinciaal Inpassingsplan

De proefopstelling wordt geplaatst voorafgaand aan de terinzagelegging van het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) om omwonenden en andere belanghebbenden een beeld te geven van de kleur. Dit geeft hun de gelegenheid om hierop te reageren als het PIP ter inzage wordt gelegd. Een Provinciaal Inpassingsplan is een bestemmingsplan dat het mogelijk kan maken om de zonnepanelen langs de snelweg A37 te plaatsen. Door de keuze voor een PIP hoeft niet elke gemeente langs de Drentse Zonneroute zelf bestemmingsplannen aan te passen.

Op het PIP kunnen omwonenden en andere betrokkenen, net als bij bestemmingsplannen, inspreken en reageren. Vanwege de zorgvuldigheid is het PIP niet, zoals eerder vermeld, in april ter inzage gelegd. Naar verwachting zal dit nu in juli 2021 zijn. Uiteindelijk wordt het PIP vastgesteld door Provinciale Staten.

Samenwerken

In dit project werken provincie Drenthe, gemeente Coevorden, gemeente Hoogeveen, gemeente Emmen, de netbeheerder Enexis en RENDO samen met de rijkspartijen Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Rijksvastgoedbedrijf.

De Drentse Zonneroute A37 is onderdeel van het pilotprogramma Hernieuwbare energie op rijksgrond. In dit programma wordt kennis en ervaring opgedaan met de inzet van rijksgrond voor de energietransitie, met oog voor de omgeving en maatschappelijk draagvlak.