Nieuwsbericht

Ecologische bestrijding eikenprocessierups Amsterdam-Rijnkanaal

Gepubliceerd op: 8 juni 2021

Rijkswaterstaat Midden Nederland zet vanaf 2021 in op het ecologisch bestrijden via vogelnestkasten van de eikenprocessierups langs het Amsterdam-Rijnkanaal, Merwedekanaal en Lekkanaal. De mezen in de nestkasten zullen vooral eikenprocessierupsen eten.

Ecologische bestrijding

Rijkswaterstaat Midden Nederland heeft 150 vogelnestkasten geplaatst op 7 ‘hotspots’ langs het Amsterdam-Rijnkanaal. Op die locaties hebben relatief veel mensen last van de brandharen van de eikenprocessierups. Uit verschillende proeven is bekend dat met name de koolmees de eikenprocessierupsen eet. Inmiddels zijn er ook aanwijzingen dat het opeten van de rupsen door koolmezen daadwerkelijk leidt tot een minder grote plaagdruk. Rijkwaterstaat is zich ervan bewust dat deze methode zeker op de korte termijn nog voor overlast van de eikenprocessierups zal zorgen.

De voorgaande jaren lag het accent langs het Amsterdam-Rijnkanaal, Merwedekanaal en Lekkanaal op het bestrijden van de eikenprocessierups met de inzet van parasiterende aaltjes en door het wegzuigen van nesten. De bestrijding met aaltjes blijkt onbedoeld ook andere rupsen (en dus andere vlinders) te doden.

Waarschuwingsborden

Rijkswaterstaat plaatst waarschuwingsborden langs de fietspaden bij het Amsterdam-Rijnkanaal waar de eikenprocessierups aanwezig is langs bovengenoemde vaarwegen. Eventueel kunt u kiezen voor een andere route.

Met vragen of opmerkingen kunt u terecht bij het landelijk informatienummer van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis). Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 20.00 uur; zaterdag, zondag en feestdagen van 10.00 tot 18.30 uur. Of via het contactformulier op onze website.