Nieuwsbericht

Aanleg eerste eilanden Marker Wadden gereed; biodiversiteit groeit snel

Gepubliceerd op: 1 juni 2021, 11.39 uur - Laatste update: 17 januari 2024, 15.07 uur

Nu 10 jaar na de eerste plannen voor Marker Wadden is de aanleg van de eerste 5 natuureilanden in het Markermeer gereed. Hiermee is een droom van Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat werkelijkheid geworden. Marker Wadden is een van de grootste natuurherstelprojecten in West-Europa waarbij met slib, klei en zand eilanden zijn aangelegd, een wereldprimeur.

In het hart van Nederland is een schitterend nieuw landschap met slikken, kwelders, duinen en rietmoeras ontstaan. Onderzoek toont aan dat op en rond de eilanden de voedselketen op gang is gekomen, de waterkwaliteit verbetert en de biodiversiteit snel groeit. Marker Wadden geeft een mooie impuls voor het herstel van waterkwaliteit en natuur in het Nationaal Park Nieuw Land.

Nieuwe natuuroevers en ondieptes

De sleutel tot het natuursucces in Marker Wadden is de aanleg van nieuwe natuuroevers en ondieptes. De natuurlijke oevers zorgen voor helderder water en maken het mogelijk dat slib kan bezinken. Marker Wadden heeft aantoonbare positieve effecten op de ontwikkeling van voedingsstoffen in het water. Er ontwikkelen zich algen, onderwaterdiertjes, schelpdieren, insecten en planten en de basis van het voedselweb wordt hersteld. Vogels en vissen komen massaal af op de nieuwe voedselrijke archipel.

Met Marker Wadden is een totaal nieuw ecosysteem ontstaan. Roel Posthoorn, projectdirecteur Natuurmonumenten en 1 van de geestelijk vaders van Marker Wadden: ‘Het is bijna onvoorstelbaar te zien hoe een heel nieuw landschap uit het niets tot ontwikkeling is gekomen.’ Wegens het succes zijn inmiddels 2 nieuwe eilanden in aanleg. Naast een aanwinst voor de natuur is Marker Wadden ook een nieuwe recreatieve beleving in Nationaal Park Nieuw Land in Flevoland. Al zo’n 50.000 mensen hebben kennis gemaakt met de magie van Marker Wadden.

Natuurherstel werkt

De natuur in het Markermeer kwam in de knel doordat een ‘slibdeken’ het bodemleven verstikte en natuurlijke leefgebieden voor planten en dieren ontbraken. Natuurherstel is daarom nodig. Marker Wadden draagt bij aan het keren van deze trend en laat zien dat natuurherstel werkt, maar werken aan verder natuurherstel blijft nodig. De ontwikkelingen van de natuur en het bouwen met slib wordt tot zeker 2023 via een uitgebreid Kennis- en Innovatieprogramma onderzocht.

De innovatieve aanleg van de eilanden met slib, klei en zand wekt wereldwijde interesse. Voor directeur-generaal van Rijkswaterstaat Michèle Blom is de realisatie ook bijzonder: ‘Rijkswaterstaat werkt al zijn hele bestaan aan waterkwaliteit, natuur en milieu. Onze ruim 200 jaar ervaring met dit type projecten bewijst zich ook hier weer. Echt heel mooi dat onze expertise en ervaring zich uitbetaald in een enorme natuurverbetering. Ik ben er dan ook erg trots op.’

Samenwerking

De aanleg van Marker Wadden is een initiatief van Natuurmonumenten en wordt uitgevoerd door Boskalis in opdracht van Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten. De aanleg van de eerste 5 eilanden is mogelijk gemaakt door een startbijdrage uit het Droomfonds van de Nationale Postcode Loterij. Daarnaast hebben de ministeries van Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Infrastructuur en Waterstaat en de provincies Flevoland en Noord-Holland bijgedragen. De aanleg van de 2 nieuwe eilanden wordt grotendeels mogelijk gemaakt door financiering uit de Programmatische Aanpak Grote Wateren van beide ministeries.