Wegverbreding snelweg A2 Het Vonderen-Kerensheide gaat definitief door

Nieuwsbericht

Wegverbreding snelweg A2 Het Vonderen-Kerensheide gaat definitief door

Gepubliceerd op: 7 april 2021 - Laatste update: 7 april 2021, 17:19

De verbreding van de snelweg A2 tussen Het Vonderen en Kerensheide gaat door. Nagenoeg alle bezwaren zijn vandaag door de Raad van State ongegrond verklaard. De aanbesteding en voorbereiding van de uitvoering kunnen nu onverminderd door. De realisatie van de verbreding A2 gaat volgens planning in 2022 van start en wordt uiterlijk 2027 opgeleverd.

De Raad van State bepaalde wel dat langs de laatste 150 m van het geluidscherm bij Echt bomen moeten worden aangeplant. Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat): ‘Het verbeteren van de bereikbaarheid in Midden-Limburg is van groot belang voor iedereen die hier werkt en woont. Minder files, minder sluipverkeer; dit stukje Nederland wordt veiliger en beter bereikbaar en dat is winst.’

Wegverbreding A2 Het Vonderen-Kerensheide

De A2 tussen Het Vonderen en Kerensheide wordt over een lengte van 18 km verbreed van 2x2 met spitsstroken, naar 2x3 rijstroken met vluchtstroken. Ook de verbindingsboog van de A73 naar de A2 bij knooppunt Het Vonderen wordt aangepast om beter aan te sluiten op het nieuwe ontwerp van de A2. 11 viaducten en onderdoorgangen worden vernieuwd, 4 viaducten blijven behouden en 1 viaduct en onderdoorgang komen te vervallen.

Er komen 3 grote faunapassages: 2 onder de weg en 1 onder het Julianakanaal. Daarnaast komt er een parkway: een 15 m brede groenzone aan weerszijden van de A2. Bomen en struikgewas zorgen ervoor dat de snelweg zoveel mogelijk onderdeel is van het landschap. Met een verbrede A2 verbetert de doorstroming en verkeersveiligheid, wordt het verkeersaanbod beter opgevangen, neemt sluipverkeer af en wordt de economische ontwikkeling van Limburg gestimuleerd.

Beroepsprocedure

Op 9 december 2019 ondertekende minister Van Nieuwenhuizen dit tracébesluit. Hierin waren diverse optimalisaties doorgevoerd ten opzichte van het ontwerptracébesluit, waaronder een 3 m hoog geluidsscherm ter hoogte van de Loperweg te Echt, een 2 m hoog en bijna 2 km lang geluidscherm voor de kern Born en een hoger geluidscherm voor de kern Berkelaar.

Bezoek de projectpagina A2: wegverbreding Het Vonderen-Kerensheide voor meer informatie over de actuele werkzaamheden en achtergronden.