Hoe het terrein van Zeesluis IJmuiden wordt ingericht

Interview

Hoe het terrein van Zeesluis IJmuiden wordt ingericht

Gepubliceerd op: 21 april 2021, 15:14

Nog even en dan zijn de werkzaamheden bij Zeesluis IJmuiden afgerond. Nu alle deuren zijn ingevaren, zijn we aangekomen bij de laatste fase van de bouw. De inrichting van het terrein rondom de zeesluis speelt hierin een belangrijke rol; tegelverharding, asfalt, fietspaden, wegmarkering, leuningen en hekwerken.

Tijdens de terreininrichting wordt alles gereed gemaakt voor de openstelling van de sluis. Hoofduitvoerder Edwin Komdeur en hoofdwerkvoorbereider Dirk Jorna, beiden van OpenIJ, begeleiden samen dit proces.

Rekening houden met elkaar

OpenIJ is al 4 jaar lang bezig met het ontwerp van het sluisterrein. Sinds eind 2018 is echt buiten met het terrein gestart. Jorna: ‘In de afgelopen jaren zijn we meer in het ontwerp gedoken, zodat we alles konden uitvragen en afstemmen. De uitvoering is een hele puzzel, omdat sommige delen van de sluis eerder klaar zijn dan andere. Daarnaast wordt nog aan de sluis zelf gewerkt, dus moeten we met veel partijen rekening houden.

De werkzaamheden voor de terreininrichting proberen Jorna en Komdeur zo goed mogelijk af te stemmen. Dat is een flinke uitdaging. Komdeur: ‘We overleggen op allerlei niveaus en proberen iedereen daardoor zo goed mogelijk aan te haken. Intern bespreken we onze planning dagelijks in het overleg met de uitvoerders. Al eerder stemmen we de werkzaamheden af met de werkvoorbereiders. Zij zorgen er dan voor dat iedereen op het werk op de hoogte is.

Uitdagingen

De terreininrichting komt pas tegen het einde van de bouw aan de beurt. Jorna en Komdeur staan daarbij voor 2 uitdagingen: ‘Bij de terreininrichting hebben we te maken de verschillende partijen die werkzaamheden uitvoeren en de planning. We werken met een strakke planning en zijn afhankelijk van het weer. Laatst konden de werkzaamheden in een weekend niet doorgaan vanwege de harde wind. We moesten toen de planning omdraaien.

Aan ieder detail wordt gedacht

Asfalt, fietspaden, tegelverharding, wegmarkering, hekwerken, leuningen, stoplichten, slagbomen en nautische markering; aan alles wordt gedacht. Komdeur en Jorna zorgen met hun team dat niks wordt vergeten. Komdeur: ‘In de basis volgen we het ontwerp en de tekeningen. Soms kan het zijn dat iets er niet op staat of iets in de praktijk anders uitkomt, bijvoorbeeld met een bepaalde markering. Dan bespreek ik dat met Dirk en zoeken we naar een oplossing. Dat leggen we dan vast in het ontwerp, zodat het in het vervolg weer klopt.

Ook op het sluisplateau worden voor de vletterlieden speciale maatregelen genomen. Jorna: ‘De vletterlieden (ofwel: bootmannen) begeleiden de schepen door de sluis. Voor hen zorgen we voor afzetranden en nautische markering. Door de nautische markering weet de scheepvaart bijvoorbeeld tot hoe ver ze moeten doorvaren.’ Verder wordt het terrein vooral ingericht met beton, asfalt en gras.

Meer nieuws IJmuiden: bouw nieuwe, grote zeesluis