Nieuwsbericht

Wilhelminakanaal en de Zuid-Willemsvaart: Rijkswaterstaat gaat de bedieningssystemen van 18 bruggen en sluizen verbeteren

Gepubliceerd op: 26 maart 2021 - Laatste update: 16 december 2021, 11:12

Rijkswaterstaat bedient vanuit 3 kleinere bediencentrales in Helmond, Schijndel en Oosterhout, 18 sluizen en beweegbare bruggen in het Wilhelminakanaal en de Zuid-Willemsvaart. De ICT-systemen voor besturing en bediening van deze objecten zijn aan onderhoud toe.

Opdrachtnemer Istimewa Elektro start in april 2021 met Sluis I en Sluis II in het Wilhelminakanaal. De overige sluizen en bruggen volgen later dit jaar (2021). 

Vervroegde uitvoering

De objecten op deze vaarwegen kampen de laatste tijd vaker met storingen. Soms ligt een storing aan de ouderdom van een object, soms aan een incident. Er lopen verschillende onderhoudsprojecten en programma’s bij Rijkswaterstaat om een en ander aan te pakken, zowel op korte termijn alsook op lange termijn.

Een deel van de storingen heeft te maken met de verouderde bedieningssystemen die nu nog op deze 18 objecten draaien. De betrouwbaarheid van onze infrastructuur in de Brabantse kanalen daalt daardoor. Daarom is besloten de bediensystemen van deze objecten in plaats van de geplande aanpak tussen 2022 en 2026, in 2021 aan te pakken. Met deze werkzaamheden wil Rijkswaterstaat de beschikbaarheid van de Brabantse kanalen verbeteren, totdat de bedieningstechniek van alle op afstand bediende objecten in de Brabantse en Midden-Limburgse kanalen, grootschalig aangepakt gaat worden.

Planning en hinder

Geprobeerd wordt de hinder zo minimaal mogelijk te houden. Door bijvoorbeeld zo kort mogelijk en vooral in het weekend te stremmen of te werken met schutvensters. Toch is hinder niet helemaal te voorkomen. De globale planning van de werkperiode per object staat op de overzichtskaart aangegeven. Scheepvaart en/of wegverkeer worden per object te zijner tijd geïnformeerd over de exacte planning en eventuele hinder.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden? U kunt bellen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis).