Nieuwsbericht

Maatregelen tegen geluidhinder rijkswegen in Limburg en Brabant bekend

Gepubliceerd op: 29 maart 2021 - Laatste update: 28 februari 2023, 14:43

Rijkswaterstaat vermindert in het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) de geluidhinder van rijkswegen bij woningen. In Noord-Brabant en Limburg komen in totaal zo’n 1650 woningen in meer dan 50 gemeenten in aanmerking voor geluidmaatregelen. Voor circa 570 van deze woningen worden de maatregelen in mei 2021 bekendgemaakt.

De circa 570 woningen waarvoor de beoogde maatregelen halverwege mei 2021 bekend worden, behoren tot Saneringsplan Zuid-Nederland fase 2. In de eerste fase zijn de saneringsplannen Limburg, Noord-Brabant West en Noord-Brabant Oost bekendgemaakt. De bewoners van woningen die in aanmerking komen voor geluidsanering worden per brief geïnformeerd over de voorgenomen maatregelen.

Realisatie plannen in 2 fases

De plannen voor geluidsanering in Limburg en Noord-Brabant komen in 2 fases tot stand. In fase 1 zijn plannen gemaakt voor de woningen met de hoogste geluidbelasting en voor woningen die alleen voor gevelisolatieonderzoek in aanmerking komen. Voor de overige woningen zijn de plannen in fase 2 tot stand gekomen. Tijdens de realisatie van de geluidmaatregelen worden de plannen uit beide fases gecombineerd uitgevoerd.

Welke woningen komen in aanmerking?

De geluidmaatregelen in saneringsplan Zuid-Nederland fase 2 gelden voor woningen langs de rijkswegen A2, A17, A27, A58, A59, A67, A76, A79 en N65. Het gaat om woningen in de gemeenten Asten, Beek, Bergen op Zoom, Breda, Deurne, Geldrop–Mierlo, Gilze en Rijen, Goirle, Halderberge, Heerlen, Heeze-Leende, Leudal, Meerssen, Moerdijk, Oss, Peel en Maas, Roosendaal, Rucphen, ’s-Hertogenbosch, Tilburg, Valkenburg aan de Geul, Venlo, Voerendaal, Waalwijk, West-Betuwe en Zaltbommel.

Op de geluidmaatregelenkaart staan alle woningen langs rijkswegen afgebeeld waarvoor het MJPG een geluidberekening heeft uitgevoerd.

Geluidmaatregelen

De maatregelen variëren van de aanleg van stiller asfalt tot het plaatsen van een geluidscherm of het uitvoeren van een gevelisolatieonderzoek. Een combinatie hiervan is ook mogelijk. De beoogde geluidmaatregelen zijn de uitkomst van gedetailleerde geluidberekeningen die Rijkswaterstaat uitvoert met wettelijk voorgeschreven rekenmethoden.

Saneringsdrempel

Rijkswaterstaat heeft berekend bij welke woningen het gemiddelde geluidniveau per jaar aan de buitenzijde boven de saneringsdrempel van 65 dB* ligt. Voor al deze woningen bekijkt Rijkswaterstaat hoe het geluid verminderd kan worden.

Vervolgprocedure

Het ontwerp-geluidsaneringsplan voor de betrokken woningen in fase 2 Zuid-Nederland wordt in mei 2021 gepubliceerd. Het is vanaf dan te vinden op de website van Bureau Sanering Verkeerslawaai. Na de publicatie van het ontwerp-geluidsaneringsplan heeft iedereen 6 weken de tijd om via een zienswijze aan te geven wat er naar zijn of haar idee aangepast moet worden aan het plan.

Meer informatie

Voor vragen of opmerkingen over de geluidmaatregelen kunt u ook bellen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis).

Meerjarenprogramma Geluidsanering

Het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) komt voort uit de Wet milieubeheer. Hierin is geregeld dat alle woningen waar het geluid van rijkswegen boven de saneringsdrempel van 65 decibel* ligt, onder bepaalde voorwaarden, gesaneerd worden. Saneren wil hier zeggen: zorgen dat het geluid bij of in de woningen wordt verminderd. Bij alle woningen waar het geluidniveau boven de saneringsdrempel ligt, bekijkt Rijkswaterstaat hoe het geluid verminderd kan worden. De Tweede Kamer heeft Rijkswaterstaat en ProRail (voor woningen langs het spoor) een bedrag van € 900 miljoen ter beschikking gesteld om het MJPG uit te voeren. Bij Rijkswaterstaat gaat het om 20 regionale plannen. Bij het maken van die plannen wordt het effect van een geluidmaatregel altijd zorgvuldig afgewogen tegen de kosten. Mogelijke geluidmaatregelen zijn stiller asfalt, geluidschermen of -wallen en isolatie van uw woning. 

* Voor de meeste woningen ligt de saneringsdrempel op 65 decibel. Hierop is een aantal uitzonderingen met lagere saneringsdrempels. Op de projectpagina van MJPG staat uitgelegd wat deze uitzonderingen zijn.