Nieuwsbericht

Proef meetsysteem banden vrachtwagens afgerond

Gepubliceerd op: 4 februari 2021

Rijkswaterstaat heeft besloten om de proef met het bandenmeetsysteem voor vrachtwagens op de snelweg A16 tussen ’s Gravendeel en afrit Dordrecht af te ronden, mede vanwege een technisch mankement. Eind januari 2021 kwamen de sensoren van het meetsysteem bloot te liggen in het asfalt.

Om een verkeersonveilige situatie te voorkomen, zijn de sensoren direct verwijderd en is er nieuw asfalt aangebracht.

Proef meetsysteem

Als een vrachtwagen een klapband krijgt, heeft dat vaak verkeershinder tot gevolg. In de meeste gevallen moet een rijstrook worden afgesloten voor het wisselen van een wiel of het verslepen van de vrachtwagen. Bovendien is er een risico voor de veiligheid van de chauffeur en het overige verkeer. Rijkswaterstaat startte daarom samen met de Verkeersonderneming en het Havenbedrijf Rotterdam in mei 2018 met een proefproject op de snelweg A16 bij Dordrecht. Vrachtwagens met een te lage bandenspanning kregen een melding; doel was met het vroegtijdig opsporen/ontdekken van te lage bandenspanning bandenpech en verkeershinder te voorkomen.

Evaluatie meetsysteem bandenpech A16

Eind december 2020 is de proef geëvalueerd. In totaal deden ruim 250 bedrijven mee met circa 46.000 kentekens. Het systeem heeft vanaf de start ongeveer 40.000 afwijkingen gedetecteerd. Tijdens de gehele evaluatieperiode heeft het systeem bij 1,1% van de gepasseerde voertuigen een afwijkende bandenspanning gemeten. Deelnemende bedrijven kregen vanaf december 2018 een melding als bij een van hun vrachtwagens een te lage bandenspanning werd gemeten. De bedrijven konden dan passende maatregelen nemen.

De evaluatie leverde de volgende opvallende zaken op:

  • In de deelnemersenquête geeft 92% aan dat de meldingen meestal of (bijna) altijd terecht waren, het systeem meet wat het moet meten.
  • Meer dan 90% van de deelnemende bedrijven is tevreden over de pilot en neemt bij elke melding vrijwel direct actie.
  • Het systeem heeft geresulteerd in minder bandenincidenten. Hoewel het moeilijk is om hier cijfermatig goed grip op te krijgen, laat het onderzoek zien dat de proef in minder bandenincidenten heeft geresulteerd, vermoedelijk niet alleen in de regio Rotterdam maar ook daarbuiten.

De deelnemende bedrijven zijn ervan overtuigd dat de proef tot minder incidenten heeft geleid. Om het bewustzijn vast te houden en incidenten met bandenpech in de toekomst te voorkomen, kijken Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat naar mogelijke vervolgacties. Over de resultaten van de proef gaat Rijkswaterstaat nog in gesprek met de deelnemers.