Start zoektocht naar meer intergetijdennatuur langs Boven- en Beneden Merwede

Nieuwsbericht

Start zoektocht naar meer intergetijdennatuur langs Boven- en Beneden Merwede

Gepubliceerd op: 11 december 2020 - Laatste update: 10 december 2021, 15:33

De combinatie Witteveen+Bos en BWZ-Ingenieurs is in opdracht van én samen met Rijkswaterstaat gestart met de zoektocht naar 57 ha potentieel intergetijdennatuur, in het gebied langs de Boven- en Beneden Merwede.

Bij intergetijdennatuur lopen de oevers bij vloed onder en vallen de oevers bij eb droog. We investeren hier in het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit, door een leefomgeving te bieden voor meerdere soorten planten en dieren. Dit zorgt voor schoner water in het gebied. Medio 2021 wil Rijkswaterstaat de voorkeursvariant presenteren.

Zoektocht

Rijkswaterstaat heeft de taak om langs deze riviertak, die zich zo ongeveer van Gorinchem tot Dordrecht uitstrekt, in totaal 57 ha intergetijdennatuur aan te leggen. Dit volgt uit de Kader Richtlijn Water en heeft als doel om de ecologische waterkwaliteit in het gebied te verbeteren. De opdracht begint met het zoeken van geschikte locaties om deze natuur te kunnen ontwikkelen. Hierbij is het de uitdaging om zoveel mogelijk aaneengesloten gebied te vinden.

Uniek leefgebied voor planten en dieren

In het gebied langs de Boven- en Beneden Merwede is sprake van getijdenverschillen en dat levert unieke natuur op. Getijdenverschillen zorgen voor een verscheidenheid aan planten en dieren. De maatregelen die Rijkswaterstaat gaat nemen, dragen hieraan bij.

Planstudie

Wanneer voldoende locaties gevonden zijn, zullen verschillende varianten worden ontworpen. Rond de zomer van 2021 verwachten we hieruit 1 voorkeursvariant te kunnen selecteren. Hiervan zal vervolgens een ontwerp worden gemaakt, die naar verwachting eind 2021 gereed is.

Uitvoering Kaderrichtlijn Water

Rijkswaterstaat verbetert de ecologische waterkwaliteit. De maatregelen die Rijkswaterstaat hiervoor neemt komen onder andere voort uit de Europese Kaderrichtlijn Water. Schoon en gezond water is van levensbelang voor mensen, dieren en planten. Waterstaatkundige ingrepen maakten Nederland in de vorige eeuw veilig en welvarend. Dijken, dammen en inpolderingen hebben echter ook een keerzijde. De natuurlijke stroming van het water is veranderd en op veel plekken zijn geleidelijke overgangen van land naar water en van zoetwater naar zoutwater verdwenen. Hierdoor missen planten en dieren geschikt leefgebied.