Rijkswaterstaat in de winter: ‘kouder dan 5°C is een no-go’

Interview

Rijkswaterstaat in de winter: ‘kouder dan 5°C is een no-go’

Gepubliceerd op: 17 december 2020 - Laatste update: 17 december 2020, 12:32

Vroeg donker, een dalende temperatuur en stamppot op het menu. Het is duidelijk, de winter klopt op de deur. Een periode van sneeuw, ijzel en storm. De tijd van het jaar ook dat de meeste wegwerkzaamheden even in de ijskast worden gezet. Maar wat gebeurt er dan wel?

Sjoerd Methorst wordt geïnterviewd

We spraken met Sjoerd Methorst, Omgevingsmanager ZN A Wegenteam van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland. ‘Weggebruikers moeten elke dag van het jaar veilig hun reis kunnen maken.’

Sjoerd Methorst (35) werkt sinds 2014 bij Rijkswaterstaat. Als omgevingsmanager van het ZN A Wegenteam onderhoudt hij samen met zijn collega’s de rijkswegen van Zuid-Nederland. In totaal zo’n 734 km aan asfalt in de provincies Limburg en Noord-Brabant. Maar er is meer dan alleen asfalt.

Vast en variabel

Bij wegwerkzaamheden denk je vooral aan asfalteren. Maar de taken van het wegenteam beperken zich niet alleen tot het ‘zwart’ maken van de rijkswegen. Sjoerd: ’Ons team werkt met vast en variabel onderhoud. Het vaste onderhoud gaat het hele jaar door. Je moet dan denken aan reparatie van verlichting, het schoonmaken van bermen en verzorgingsplaatsen en het reinigen van de vluchtstrook. Maar ook het goed zichtbaar houden van bebording, het reinigen van wegenputten, maaiwerkzaamheden en het herstellen van de geleiderail (vangrail). Allemaal belangrijke zaken die ervoor zorgen dat weggebruikers veilig hun reis kunnen maken. Dat is elke dag van het jaar belangrijk.’

Naast het vast onderhoud valt ook het variabel onderhoud onder de verantwoordelijkheid van het team. Sjoerd: ‘Variabel onderhoud, omdat we dit op variabele plekken in ons werkgebied uitvoeren. Asfalteringswerkzaamheden, het vervangen van voegovergangen en onderhoud aan viaducten vallen bijvoorbeeld onder deze categorie.’

Kouder dan 5°C

Maar juist het opnieuw asfalteren van de weg is in de winter niet goed mogelijk. Temperatuur en neerslag blijken beiden spelbrekers. Sjoerd: ‘Het is echt werk dat weersafhankelijk is. Wat betreft de temperatuur is onze vuistregel dat 5°C of kouder een ‘no-go’ voor de werkzaamheden betekent. En veel regen zorgt voor een te snelle afkoeling van het warme asfalt, waardoor de kwaliteit niet goed is en de levensduur niet kan worden gegarandeerd. Vandaar dat voor het asfalteren april tot en met oktober de beste periode is. Maar door de minder strenge winters de laatste jaren, zie ik deze periode in de toekomst zomaar wat opschuiven.’

Spoedreparaties

Maar hoe gaat dat dan met een kapot stuk asfalt in de winter? ‘Wees gerust’, vertelt Sjoerd, ‘het zijn de grootschalige vervangingen van asfaltlagen op onze wegen die dan niet gepland staan. Maar spoed- en noodreparaties gaan uiteraard altijd door. Veiligheid voor alles. Dus wanneer we een 0800-melding van een weggebruiker krijgen of een seintje van één van onze weginspecteurs, dan bellen we met onze aannemer om de reparatie uit te voeren. Vaak heeft de weginspecteur al koud asfalt bij zich om bijvoorbeeld een gat in de weg te repareren. En bij een incident of de weg waarbij het asfalt beschadigt, schakelen we met onze calamiteitenaannemer die, afhankelijk van de situatie, direct of na de spits de schade herstelt.’

Winterwerkzaamheden

Grootschalige wegwerkzaamheden zijn dus vooral in de periode april tot en met oktober. Maar wat gebeurt er dan wel in de maanden november tot en met maart? Sjoerd: ‘Veel tijd gaat juist op aan de voorbereiding van het grote wegenonderhoud in het voorjaar en de zomer. We evalueren de ingeplande en uitgevoerde werkzaamheden van afgelopen periode. En we doen uitgebreid onderzoek naar de staat van het asfalt op verschillende wegvakken die qua levensduur op de nominatie staan om vervangen te gaan worden. Met asfaltboringen bekijken we hoe het gesteld is met de asfalt constructie. De restlevensduur van het asfalt menen we ook met een zogenaamde ‘valgewichtdeflectiemeting’: we laten een zwaar, rubberen voorwerp op het asfalt stuiteren en meten de trillingen. En natuurlijk gebruiken we het blote oog voor visuele inspectie.

Maar het is niet alleen maar asfalt wat de klok slaat. De winterperiode wordt ook benut om groenonderhoud te plegen. Snoeien bijvoorbeeld gebeurt vaak in februari en maart, de periode voor het broedseizoen.’

Impact omgeving

Wegwerkzaamheden hebben veel impact op de omgeving. Grootschalig onderhoud gaat vaak gepaard met weekendafsluitingen en dus hinder voor weggebruikers. Sjoerd: ‘Tot de bouwvak volgend jaar (2021) staan er in Zuid-Nederland al zo’n 25 weekafsluitingen gepland. Zo gaan we in 2021 bijvoorbeeld 4 weekenden aan de slag op de snelweg A50. Maar ook de snelweg A73, de snelweg A4 bij Bergen op Zoom en de snelweg A67 tussen knooppunt de Hogt en de Belgische grens komen aan de beurt.

Een belangrijk onderdeel van ons werk zijn gesprekken met omgevingspartijen. Gemeenten, de provincie, omwonenden, hulpdiensten, organisatoren van evenementen, noem maar op. De winterperiode gebruiken we om met alle belanghebbenden in gesprek te gaan en de onderhoudskalender voor iedereen zo optimaal mogelijk in te delen. Genoeg werk te verrichten dus, we hoeven ons in de winter zeker niet te vervelen.’