Nieuwsbericht

Eerste Ontwerp Saneringsplan rijkswegen Gelderland en Overijssel gepubliceerd

Gepubliceerd op: 9 november 2020 - Laatste update: 28 februari 2023, 14:45

Rijkswaterstaat vermindert in het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) de geluidhinder van rijkswegen bij woningen. In Gelderland en Overijssel komen in totaal circa 750 woningen in 40 gemeenten in aanmerking voor geluidmaatregelen. Het eerste van de 3 plannen voor deze regio, voor circa 150 van deze woningen, is nu ter inzage gelegd.

De maatregelen variëren van de aanleg van stiller asfalt tot het plaatsen van een geluidscherm of het uitvoeren van een gevelisolatieonderzoek. Een combinatie hiervan is ook mogelijk.

De beoogde geluidmaatregelen zijn de uitkomst van gedetailleerde geluidberekeningen, die Rijkswaterstaat uitvoert met wettelijk voorgeschreven rekenmethoden. De geluidmaatregelen in het eerste plan gelden voor circa 150 woningen langs de volgende rijkswegen: A1, A12, A15, A28, A30, A32, A35, A50, A73, A77, A326, N36 en N48. Naast gevelisolatieonderzoek bij woningen worden geluidschermen in Steenwijkerland en Zwolle voorgesteld en stiller asfalt in Staphorst, Wijchen en Zwolle. In de geluidmaatregelenkaart op de projectpagina Meerjarenprogramma Geluidsanering is precies te zien om welke woningen en geluidmaatregelen het gaat.

Welke woningen komen in aanmerking?

Rijkswaterstaat heeft berekend bij welke woningen het gemiddelde geluidniveau per jaar aan de buitenzijde boven de saneringsdrempel van 65 dB* ligt. Voor al deze woningen bekijkt Rijkswaterstaat hoe het geluid verminderd kan worden. In het eerste plan komen geluidmaatregelen te staan voor woningen in de gemeenten Almelo, Borne, Cuijk, Ede, Elburg, Enschede, Hardenberg, Hengelo (O), Heumen, Meppel, Neder-Betuwe, Nunspeet, Ommen, Putten, Staphorst, Steenwijkerland, Tiel, Westerveld, Wijchen en Zwolle. De bewoners van deze woningen zijn al eerder per brief op de hoogte gebracht. De meeste woningen staan in Zwolle: ruim 85 woningen, 11 staan er in Staphorst en 11 in Ede. De meest voorkomende maatregel is het uitvoeren van een gevelisolatieonderzoek.

Procedure

Het ontwerp-geluidsaneringsplan voor de betrokken woningen wordt nu officieel gepubliceerd. Het is te vinden op de website van Bureau Sanering Verkeerslawaai. Bewoners van de betrokken woningen ontvangen een brief. Na de publicatie van het ontwerp-geluidsaneringsplan heeft iedereen 6 weken de tijd om in een ‘zienswijze’ aan te geven wat er naar zijn of haar idee aangepast moet worden aan het plan.

3 plannen

De geluidmaatregelen in Gelderland en Overijssel zijn verdeeld in 3 plannen. Het tweede plan wordt aan het einde van 2020 gepubliceerd en het derde plan volgt medio 2021.

Geluidmaatregelenkaart

In de geluidmaatregelenkaart staan alle woningen langs rijkswegen afgebeeld waarvoor het MJPG een geluidberekening heeft uitgevoerd. Vragenstellers kunnen terecht bij de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat 0800-8002 (gratis).

Meerjarenprogramma Geluidsanering

Het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) komt voort uit de Wet milieubeheer. Hierin is geregeld dat alle woningen waar het geluid van rijkswegen boven de saneringsdrempel van 65 dB* ligt, onder bepaalde voorwaarden, gesaneerd worden. Saneren wil hier zeggen: zorgen dat het geluid bij of in de woningen wordt verminderd. Bij alle woningen waar het geluidniveau boven de saneringsdrempel ligt, bekijkt Rijkswaterstaat hoe het geluid verminderd kan worden. De Tweede Kamer heeft Rijkswaterstaat en ProRail (voor woningen langs het spoor) een bedrag van €900 miljoen ter beschikking gesteld om het MJPG uit te voeren. Bij Rijkswaterstaat gaat het om 20 regionale plannen. Bij het maken van die plannen wordt het effect van een geluidmaatregel altijd zorgvuldig afgewogen tegen de kosten. Mogelijke geluidmaatregelen zijn stiller asfalt, geluidschermen of -wallen en isolatie van uw woning.

*Voor de meeste woningen ligt de saneringsdrempel op 65 dB. Hierop is een aantal uitzonderingen met lagere saneringsdrempels. Op de projectpagina Meerjarenprogramma Geluidsanering staat uitgelegd wat deze uitzonderingen zijn.