Sluizen Belfeld en Sambeek gedeeltelijk gestremd door herstelwerkzaamheden; oktober 2020-september 2021

Nieuwsbericht

Sluizen Belfeld en Sambeek gedeeltelijk gestremd door herstelwerkzaamheden; oktober 2020-september 2021

Gepubliceerd op: 22 oktober 2020 - Laatste update: 22 oktober 2020, 17:48

Van 26 oktober 2020 tot en met september 2021 zijn slechts 2 van de 3 kolken van sluis Belfeld beschikbaar. Dat komt omdat Heijmans in opdracht van Rijkswaterstaat de nivelleerschuiven herstelt. In 2021 vinden dezelfde werkzaamheden aan sluis Sambeek plaats.

De westkolk van sluis Belfeld is al geruime tijd buiten bedrijf. De nivelleerschuiven in de sluisdeuren waarmee de kolk gevuld en geledigd wordt, werken niet meer naar behoren en veroorzaken storingen. Dit wordt nu aangepakt. Om te voorkomen dat hetzelfde probleem ook optreedt in de deuren van de andere 2 sluiskolken, vernieuwen we daar preventief ook de nivelleerschuiven.

Planning werkzaamheden sluis Belfeld

De werkzaamheden aan sluis Belfeld vinden om de beurt in de 3 kolken van de sluis plaats. De kolk waar gewerkt wordt is dan gestremd. Er blijven dus steeds 2 kolken beschikbaar.

Globaal ziet de planning er als volgt uit:

  • Westkolk: 26 oktober 2020 tot en met februari 2021 gestremd.
  • Middenkolk: van maart 2021 tot en met mei 2021 gestremd.
  • Oostkolk: van juni 2021 tot en met september 2021 gestremd.

Deze planning kan wijzigen als werkzaamheden eerder klaar zijn of langer duren als gevolg van hoogwater of onvoorziene omstandigheden. Omwonenden zullen naar verwachting weinig hinder ondervinden van de werkzaamheden.

Sluis Sambeek volgend jaar gedeeltelijk gestremd

Aan sluis Sambeek voert Rijkswaterstaat volgend jaar dezelfde werkzaamheden uit. Dit gebeurt van februari 2021 tot en met december 2021. Ook dan zijn de 3 kolken van de sluis om de beurt gestremd, waardoor er steeds 2 kolken beschikbaar zijn. Over deze werkzaamheden volgt te zijner tijd meer informatie.