Ontwerpbesluiten en -vergunningen naar verwachting voorjaar 2021 gereed

Nieuwsbericht

Ontwerpbesluiten en -vergunningen naar verwachting voorjaar 2021 gereed

Gepubliceerd op: 19 oktober 2020 - Laatste update: 19 oktober 2020, 15:39

De ontwerpbesluiten en- vergunningen voor de krib- en oeververlaging in het Pannerdensch kanaal worden naar verwachting in het voorjaar van 2021 ter visie gelegd.

‘De landelijke ontwikkelingen rondom stikstof en PFAS raken ook de planuitwerking voor het verlagen van de kribben en oevers, zegt omgevingsmanager Marc Strootman. ‘Rijkswaterstaat wil en moet zorgvuldig omgaan met alle belangen die spelen. Dat betekent dat er extra onderzoek en onderbouwing nodig zijn, dat vraagt wat extra tijd.’

Zorgvuldige afstemming

Een verschuiving van de planning is hierdoor niet te vermijden. Strootman: ‘Door de verandering in de stikstof- en PFAS-regels is er veel afstemming nodig; binnen Rijkswaterstaat en ook met andere overheden. Ook dat kost tijd. En Corona is daarbij nog een extra complicerende factor.’

Ter inzage

De ontwerpbesluiten en -vergunningen liggen vanaf voorjaar 2021 ter inzage. Zienswijzen (reacties) kunnen vanaf dat moment worden ingediend. De definitieve besluiten en vergunningen zijn volgens de nieuwe planning eind 2021 gereed. Rondom de komende jaarwisseling brengt Rijkswaterstaat een uitgebreide nieuwsbrief uit om het vergunningentraject verder toe te lichten.

2016Start verkenning
2018Voorkeursbeslissing door de minister
2019Start planuitwerking en voorbereiden vergunningenprocedure
Voorjaar 2021Terinzagelegging ontwerpbesluiten en -vergunningen en mogelijkheid tot indienen van zienswijzen
Eind 2021Terinzagelgging definitieve besluiten en vergunningen en mogelijkheid voor belanghebbenden tot beroep bij de Raad van State
Vanaf 2021Uitvoering