Natuurcompensatie A2 Het Vonderen - Kerensheide

Nieuwsbericht

Natuurcompensatie A2 Het Vonderen - Kerensheide

Gepubliceerd op: 27 oktober 2020 - Laatste update: 26 oktober 2020, 17:49

Bij de aanleg van nieuwe wegen houdt Rijkswaterstaat zo veel mogelijk rekening met de natuur. Toch is aantasting van beschermde natuur soms onvermijdelijk, doordat ons wegennetwerk verschillende natuurgebieden doorkruist.

Met onder meer de aanleg van struikgewas of bos compenseren we deze natuur. Zo ook voor het verbreden van de A2 Het Vonderen – Kerensheide. Wáár, dat stemmen we af met de provincie Limburg.

Landelijke elementen

De verbrede A2 Het Vonderen – Kerensheide wordt voorzien van een parkway: landelijke elementen langs de weg, zoals bomen, zorgen ervoor dat de snelweg zoveel mogelijk onderdeel is van het landschap. Daarnaast leggen we 2 grote dierentunnels aan; Corridor Geleenbeek (kruising A2 en Julianakanaal) en dierenpassage Den Uil (kruising A2). Tevens hebben we in samenwerking met de provincie Limburg stukken grond aangekocht waar we natuur gaan compenseren. De 2,08 ha natuur die moet wijken voor uitbreiding van de A2 Het Vonderen – Kerensheide wordt ruimschoots gecompenseerd met 3,5 ha nieuwe natuur.

Micha van Hoof werkt als projectleider plattelandsontwikkeling bij de provincie Limburg. Samen met zijn collega’s is hij verantwoordelijk voor de aanplant van natuur op de stukken grond die daarvoor zijn aangekocht.

Deze winter inrichten

Twee plekken worden nog deze winter ingericht met nieuwe natuur. Bij het IJzeren Bos en ’t Hout tussen Nieuwstadt en Susteren planten we 2,3 ha nieuwe natuur aan. Van Hoof: ‘We willen de natuur zo dicht mogelijk bij de aanleg van de snelweg realiseren, zo wordt de natuur zoveel mogelijk voor de omwonenden van het verbredingsproject gecompenseerd.

Het planten van bomen kan van begin december tot half maart. Er is expres voor gekozen om de bomen in de winter te planten, als ze hun bladeren al hebben laten vallen. ‘Dat is de meest ideale periode. De energie van de boom gaat dan naar de wortels en niet naar de bladvorming, zegt Van Hoof. Mocht het weer in december te slecht zijn om te kunnen aanplanten, kan altijd nog uitgeweken worden naar het begin van 2021.

Inheemse soorten

De soorten bomen en planten die geplant worden moeten inheems zijn: ‘Dat betekent dat de soort in Nederland voor moet komen en bij voorkeur in Nederland gekweekt moet zijn’, vertelt Van Hoof. In de nieuw in te richten terreinen komt vooral bos, maar ook een overgang van gras en kruidenrijke vegetatie naar struweelvormers (struiken aan de rand van het bos van 1 tot 5 m hoog). Dit wordt gedaan zodat er niet direct een harde grens is met het bos. Deze natuurlijke overgang biedt kansen voor insecten en kleine zoogdieren. Van Hoof: ‘We plaatsen onder andere zomereiken, haagbeuken en winterlindes en veel verschillende struweelsoorten waaronder bijvoorbeeld meidoorn en kamperfoelie.

Beheer en inrichting

De provincie zorgt ook dat het bos duurzaam wordt beheerd. Van Hoof: ‘We kijken of de planten en bomen goed groeien. We richten de plekken zo in dat groepjes van 1 soort bij elkaar staan, omdat snelgroeiende soorten anders langzame groeiers kunnen overwoekeren. Zeker in het 1e jaar zullen enkele grote solitaire bomen die gepland zijn wat extra water nodig hebben in perioden van droogte.

Totaalinrichting

De andere plekken, ook in Nieuwstadt en Susteren, worden later ingericht. Dat heeft te maken met de ligging nabij de Rode Beek. De provincie wil eerst samen met het waterschap en de gemeente Echt-Susteren kijken naar de totaalinrichting van de aangrenzende percelen waarin de beek stroomt, zodat de plannen goed op elkaar aansluiten.