Interview

Expeditie RWS2050: een tussenbericht

Gepubliceerd op: 23 september 2020 - Laatste update: 23 september 2020, 11:56

Als onderdeel van Expeditie RWS2050, gingen vorig jaar verschillende groepjes Rijkswaterstaters op expeditie. Expeditie RWS2050 is een toekomstverkenning met het oog op vernieuwing van de strategie van Rijkswaterstaat. Wat zijn de 1e bevindingen? En hoe heeft corona de Expeditie beïnvloed? Erna Ovaa en Hans Peter Benschop vertellen erover.

Het traject, onder leiding van Erna Ovaa (Programmaleider Strategische Verkenningen) en Hans Peter Benschop (Coördinator Strategie Bestuursstaf) loopt op schema. ‘In het traject zetten we 3 stappen’, legt Ovaa uit. ‘De 1e, afgeronde, stap was een trendanalyse.’ Het concept-Trendboek en het onderliggende materiaal kan iedereen inzien op de website Expeditie RWS 2050.

‘Als 2e stap hebben we omgevingsscenario’s gemaakt. Die bespreken we nu intern en met andere organisaties om ons heen.’ Deze gesprekken vormen een opstapje naar de laatste fase van de expeditie: het formuleren van prototypes van een toekomstig Rijkswaterstaat. Ovaa: ‘Wat gaan we in de toekomst doen? Met wie gaan we dat doen? En wat betekent dat voor onze organisatie? De planning is dat we die prototypes in december 2020 aan het bestuur voorleggen.’

Trendanalyse

Volgens Benschop komen nu al veel belangrijke bevindingen uit het traject. ‘Het superleuke van de Expeditie is de rijkheid: we verkennen allerlei domeinen’, stelt Benschop. ‘Mensen waarderen verschillende trends. De één is gefascineerd door de kansen van IT-ontwikkelingen en vindt dat we daar als organisatie sneller op moeten reageren. De ander legt de nadruk op trends in duurzaamheid en een ‘economie van het genoeg’.

Tijdens de trendanalyse spraken de Expeditieteams diverse groepen: bedrijven en organisaties in verschillende regio’s, wetenschappers, jongeren, werklozen, gepensioneerden, gemeenteambtenaren, boeren en diplomaten. ‘Wat ik zelf opmerkelijk vind, is het gevoel van onmacht bij veel mensen. Heel vaak hoor je: we weten wel wat we moeten doen, maar we doen het niet’, legt Benschop uit. ‘Zelf heb ik het gevoel dat Rijkswaterstaat daarin als uitvoeringsorganisatie misschien iets van een doorbraak kan brengen.’

Betekenis van corona

De corona-epidemie heeft de blik op de toekomst bij veel mensen veranderd. Ovaa: ‘Mensen realiseren zich door corona opeens dat de dagelijkse gang van zaken niet vanzelfsprekend is. De toekomst blijkt meer open te liggen dan ze dachten.’ Het afgelopen half jaar speelde de rijksoverheid een grote rol bij de crisisaanpak, kwamen er heel andere mobiliteitspatronen en kreeg de economie er flink van langs.

‘Maar mensen concluderen nu soms, vind ik, te snel dat de rol van de overheid in de toekomst groot zal blijven, dat het vliegverkeer verminderd blijft of dat bedrijven hun logistieke ketens dichterbij huis gaan organiseren’, aldus Ovaa. ‘Ik begrijp dat de pandemie ons gereset heeft, maar op de langere termijn zijn de effecten nog onzeker. En in de scenario’s van Expeditie houden we ons juist bezig met die lange termijn.’

Wordt vervolgd

Voor Benschop en Ovaa staat de komende periode nog meer op de planning. Midden oktober komt het Scenarioboek uit. Nieuwsbrieflezers kunnen deze vrij verkrijgen. En op 15 oktober 2020 is natuurlijk de Kraaiennestdag! Voor het laatste nieuws over de Expeditie kijk je op LinkedIn en de website Expeditie RWS 2050.

Meer nieuws Strategische verkenningen