Project Suurhoffbrug gaat voor groen: boom voor boom, struik voor struik

Nieuwsbericht

Project Suurhoffbrug gaat voor groen: boom voor boom, struik voor struik

Gepubliceerd op: 10 juni 2020, 13:52

Voor de aanleg van de nieuwe, tijdelijke Suurhoffbrug ontkomt Rijkswaterstaat er niet aan om bomen en struiken weg te halen. Dat gebeurt uiteraard uiterst zorgvuldig. We hebben bijvoorbeeld ecologisch onderzoek gedaan en vergunningen aangevraagd. Daarnaast planten we nieuwe bomen en struiken.

Kan Rijkswaterstaat bomen en struiken, ook wel bosschages genoemd, weghalen om de nieuwe, tijdelijke Suurhoffbrug aan te leggen? Het antwoord op die vraag is simpel: nee, dat kan niet zomaar. Om bosschages weg te halen, moeten we namelijk aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moeten we eerst ecologisch onderzoek doen om in kaart te brengen of we geen beschermde natuur, planten en dieren beïnvloeden. We hebben bijvoorbeeld onderzocht of er beschermde vleermuizen in het gebied verbleven, of er jaarrond nesten van beschermde vogels in de bomen zaten en of weidevogels eventueel verstoord zouden worden. Dit bleek niet het geval te zijn.

Toestemming regelen

Ook hebben we in kaart gebracht hoeveel bomen en hoeveel m2 bosschage we precies zouden moeten weghalen. Vervolgens hebben we vergunningen aangevraagd om de bomen en struiken weg te mogen halen. Dat was nog wel wat werk, omdat het niet om een enkele vergunning ging. In totaal moesten we toestemming vragen aan 5 verschillende instanties: de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Waterschap Hollandse Delta (WSHD), Omgevingsdienst Haaglanden, gemeente Rotterdam en Havenbedrijf Rotterdam (HBR). Waarom? Omdat de bosschages deels op rijksgrond en deels op grond van WSHD en HBR staan. De bosschages bevinden zich ook in het buitengebied van de gemeente Rotterdam en in de beschermingszone van een waterkering.

Bomen, stobben en struiken weghalen

Dit alles heeft ertoe geleid dat we begin oktober 2019 de bomen en later de stobben en struiken hebben weggehaald. Daarbij hebben we rekening gehouden met het vogelbroedseizoen dat van 15 maart tot 15 juli loopt en met het stormseizoen van het waterschap. Dat begint in oktober en loopt tot 1 april. Punt van aandacht was daarnaast de aanwezigheid van Japanse duizendknoop: een woekerplant die erg sterk is, zich heel gemakkelijk verspreidt en zeer moeilijk weg te krijgen is. Daarom hebben we goed nagedacht over het verwerken van de weggehaalde bosschages: ze zijn verbrand.

Boom voor boom, struik voor struik

Rijkswaterstaat is ook verantwoordelijk voor het herplanten van de weggehaalde bosschages. Ons uitgangspunt hierbij was: boom voor boom, struik voor struik. Dit betekent dat we alle bomen en struiken die we moesten weghalen ergens anders terug planten. Dit doen we op 2 locaties: zo veel mogelijk binnen het projectgebied. En als dat niet volledig lukt, dan zo dicht mogelijk in de buurt van het projectgebied.

Herplant op de Maasvlakte

In de periode van de kap hebben we in overleg met het havenbedrijf en milieuorganisatie de Bomenridders een start gemaakt met de herplant van bomen en struiken buiten het projectgebied. Hiervoor hebben we op de Maasvlakte mooie locaties gevonden. Ten eerste in de duinen bij het recreatiestrand waardoor we ook helpen om erosie te voorkomen. Daarnaast zijn er bomen en struiken geplant bij de Vogelvallei, een braakliggend watergebied bij het slibdepot van de Slufter. Hier verblijven veel watervogels tijdens hun trektocht en die hebben baat bij afscherming met wat extra groen. Als de werkzaamheden aan de Suurhoffbrug in 2021 zijn afgerond, beginnen we aan de laatste fase: de herplant van bomen en struiken ín het projectgebied. Project Suurhoffbrug gaat voor groen.

Meer nieuws A15: renovatie en nieuwbouw Suurhoffbrug