Inloopavond project Krib- en oeververlaging Pannerdensch Kanaal goed bezocht

Nieuwsbericht

Inloopavond project Krib- en oeververlaging Pannerdensch Kanaal goed bezocht

Gepubliceerd op: 18 juni 2020, 16:52

De inloopavond op 10 maart 2020 in Ontmoetingscentrum Doornenburg was druk bezocht. Geïnteresseerden en belanghebbenden kregen een toelichting op de plannen om de kribben en oevers rondom het Pannerdensch Kanaal te verlagen en de hoogwaterveiligheid te vergroten.

Opvallend is de betrokkenheid van de bezoekers. Bij het gebied, bij het project, maar vooral bij ‘hun rivier’. Zodra de deuren opengaan, melden de eerste bezoekers zich. De meesten zijn goed bekend met de plannen, maar laten zich graag verder informeren over het voorlopige voorkeursontwerp, en wat dat voor hen betekent. In totaal bezoeken zo’n 53 mensen de avond. Ze bekijken met belangstelling de artist impressions van de huidige en de toekomstige situatie. En gaan in gesprek met deskundigen van Rijkswaterstaat en uitvoerder Ploegam. Aanwezig zijn onder meer direct aanwonenden van het Pannerdensch Kanaal, inwoners van Doornenburg en vertegenwoordigers van bedrijven en diverse belangengroeperingen.

Geïnteresseerde bezoekers inloopavond Pannerdensch Kanaal

De avond verloopt in een informele, ontspannen sfeer. De bezoekers zijn geïnteresseerd in het ontwerp dat nu in concept gereed is. 'We zijn hier puur uit interesse', zegt 1 van hen. 'Je weet dat ze de kribben en oevers gaan verlagen, maar waarom doen ze dat nu precies en hoe gaat dat dan in z’n werk? De avond heeft me wel antwoorden opgeleverd, goed dat Rijkswaterstaat dit doet.'

Concrete vragen project krib- en oeververlaging

Sommige bezoekers hebben hele concrete vragen over het project. Om welke kribben en oevers gaat het en met hoeveel cm worden ze verlaagd? Hoe zit het met de afvoer van materialen en wanneer vinden de werkzaamheden precies plaats? En wat betekent de verlaging voor de wegzijging van het grondwater in droge periodes of het grondwaterpeil binnendijks? Zijn de kribben straks nog wel toegankelijk en begaanbaar? 'Over het algemeen is er veel draagvlak voor de geplande krib- en oeververlaging', zegt omgevingsmanager Rijkswaterstaat Marc Strootman. 'Een aantal mensen maakt zich zorgen over het (zware) transport van materieel en afgegraven grond. Daarover hebben we hen gerust kunnen stellen: alle vervoer vindt plaats over water.'

Verbondenheid met de rivier

Opvallend is de grote verbondenheid met de rivier. Aan 1 van de statafels vertellen inwoners van Doornenburg dat ze vroeger bij ijsgang nog over de rivier hebben gelopen. Ze groeiden op met het water. Vissers uit het dorp spreken van ‘hun’ rivier. 'Mensen voelen zich echt eigenaar van de kribben', zegt Marc Strootman. 'De rivier is van hen, het gevoel van ‘eigenaarschap’ heerst bij omwonenden heel sterk. Als Rijkswaterstaat zijn we hier duidelijk te gast.'

Ideeën ophalen voor Pannerdensch Kanaal

De avond is ook bedoeld om ideeën op te halen die van toegevoegde waarde zijn voor de mensen in het gebied rondom het Pannerdensch Kanaal. 'Van die uitnodiging is gretig gebruikgemaakt', zegt Strootman. 'Bezoekers van de inloopavond dragen diverse ideeën en voorstellen aan. Belangrijk motief is versterking van ‘de beleving’ van het gebied.'

Er zijn veel ideeën ingediend om de recreatiemogelijkheden in het gebied te versterken. Ook zijn er voorstellen om de cultuurhistorische waarde van het gebied naar voren te brengen. In de zomer van 2020 beoordeelt Rijkswaterstaat welk idee het best aan de opgestelde criteria voldoet.

Meer nieuws Pannerdensch Kanaal: verlaging van kribben en gestrekte oevers