Rijkswaterstaat start met pilot Hot Spot Net Catching

Nieuwsbericht

Rijkswaterstaat start met pilot Hot Spot Net Catching

Gepubliceerd op: 3 juli 2019, 11:44 - Laatste update: 3 juli 2019, 11:43

Rijkswaterstaat start met ingang van 3 juli 2019 met de pilot Hot Spot Net Catching. Het is voor het eerst dat deze manier van bergen wordt ingezet. Hierbij wordt met bergingsnetten op klein afval gevist dat afkomstig is van de MSC Zoe en zich op of net onder de zeebodem bevindt. Dit is 1 van de maatregelen die is genomen in overleg met de verantwoordelijke reder.

Rijkswaterstaat onderzoekt of deze bergingsmethode effectief en efficiënt is. De pilot duurt ongeveer 14 dagen en start op 3 plekken in de verkeersbaan op de Noordzee boven de Waddeneilanden. Op deze locaties, de zogenoemde hot spots, zijn in de nacht van 2 januari 2019 de meeste containers overboord geslagen.

Aanpak pilot Hot Spot Net Catching

Als 1e start een bergingsschip met de pilot, eventueel later bijgestaan door een vissersschip. Dit laatste is afhankelijk van het wel of niet verkrijgen van de benodigde ontheffingen en certificering om als vissersschip veilig bergingswerkzaamheden te mogen uitvoeren. Tijdens de werkzaamheden in de verkeersbaan wordt het bergingsschip bijgestaan door een guard-schip om de veiligheid van het bergingsschip én van de langsvarende schepen te bewaken. Bij een positief resultaat wordt de pilot verder uitgebreid.

Berging containers MSC Zoe

Na het overboord vallen van de containers van de MSC Zoe zijn door middel van surveys in totaal bijna 6000 objecten op de Nederlandse en Duitse zeebodem geïdentificeerd. Deze zijn vastgelegd op een zogenoemde Master Target List (MTL). Bij de berging is gewerkt van grof naar fijn. Allereerst hebben grote bergingsschepen containerdelen en verloren lading geborgen. In het ondiepere water dichterbij de kust zijn vervolgens kleinere bergingsschepen aan het werk gegaan. De vervolginzet van de schepen voor de bergingsoperatie is in afwachting van de resultaten van de controlesurveys van Rijkswaterstaat.

Voor zowel de Noordzee als de Waddenzee zijn wij als Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor de waterkwaliteit en zijn we beheerder van de bodem. Vanuit deze rol hebben we MSC aansprakelijk gesteld voor schade. MSC is als eigenaar van de MSC Zoe verantwoordelijk voor het opsporen en opruimen van de verloren containers plus inhoud.