Grondonderzoek langs A27; maart - zomer 2019

Nieuwsbericht

Grondonderzoek langs A27; maart - zomer 2019

Gepubliceerd op: 26 maart 2019, 15:41 - Laatste update: 5 augustus 2021, 12:55

Grondonderzoeksbedrijven Fugro, Inpijn-Blokpoel en Wiertsema & Partners voeren van maart 2019 tot de zomer van 2019 onderzoek uit langs de A27 Ring Utrecht.

Het gaat om grondboringen en zogeheten sonderingen. Bij een sondering wordt een stang door middel van een sondeerwagen de grond ingedrukt. Hiermee worden de verschillende weerstanden in de grond gemeten. Bij een boring worden grondmonsters genomen, zodat de laagopbouw van de grond kan worden vastgesteld.

Metingen verdiept deel snelweg A27

Tijdens het onderzoek worden met een sondeerwagen zo’n 30 metingen verricht rondom het verdiepte deel van de snelweg A27, tussen de knooppunten Lunetten en Rijnsweerd. De sondeerwagen is op elke locatie 1 tot 2 dagen aan het werk. Op de website van het project A27/A12 Ring Utrecht vindt u een kaart met locaties waar onderzoek wordt verricht.

Grondboringen A27/A12 Ring Utrecht

Daarnaast zal op 6 locaties met een boorwagen een grondboring worden uitgevoerd. Hiermee worden grondmonsters verzameld. Per locatie zullen in het boorgat 2 peilbuizen worden geplaatst, waarmee de grondwaterstand gemonitord kan worden. De boorwagen is op elke locatie ongeveer 2 weken aan het werk.

De werkzaamheden vinden overdag plaats tussen 07.00 uur ’s morgens en eind van de middag. Het werk is afgestemd met betreffende beheerder/eigenaar van de locaties. Voor deze onderzoeken worden geen bomen gekapt.

Bodemsamenstelling

Bij sonderingen wordt een stang met kegelvormige punt – een soort grote breinaald – in de bodem van veen, klei en zand gedrukt. De sondeerwagen meet hierbij eigenschappen van de bodem, zoals de weerstand op de stang en wrijving van de grond. Na vergelijking met de boorresultaten wordt de samenstelling van de bodem bepaald en de diepte van de verschillende grondlagen.

De werkzaamheden zijn een aanvulling op eerder onderzoek dat in maart 2018 is uitgevoerd. Door op meerdere plekken te meten, ontstaat een goed beeld van de variatie van de grondlagen. Deze kennis is nodig om een goed plan te maken voor het aanpassen van de A27/A12 Ring Utrecht. De werkzaamheden moeten goed onderbouwd worden, met het oog op de constructie en de omgeving.

Voorbereidende werkzaamheden A27/A12

De sonderingen en grondboringen zijn onderdeel van de voorbereidende onderzoeken voor de aanpassing van de A27/A12 Ring Utrecht. De resultaten worden meegegeven in de aanbesteding zodat de inschrijvende marktpartijen hiermee rekening kunnen houden in hun plan en aanbieding.