Rijkswaterstaat ruimt aangespoelde lading op wadplaten op

Nieuwsbericht

Rijkswaterstaat ruimt aangespoelde lading op wadplaten op

Gepubliceerd op: 4 januari 2019, 12:39 - Laatste update: 4 januari 2019, 12:38

Rijkswaterstaat heeft opdracht gegeven om op 4 januari 2019 een aantal wadplaten in de Waddenzee schoon te laten maken. Op de platen is een deel van de lading vanuit de overboord geslagen containers terechtgekomen. Het gaat in eerste instantie om de zandplaten Engelsmanplaat en het Rif bij Schiermonnikoog, gebieden in de Waddenzee met een grote ecologische waarde.

Een deel van de lading van het containerschip MSC Zoe, waaronder koelkasten en verpakkingsmateriaal, is vanaf de Noordzee via de zeegaten tussen de eilanden terechtgekomen in de Waddenzee. Als waterbeheerder van dit natuurgebied laat Rijkswaterstaat een aantal platen in de Waddenzee schoonmaken. De Kustwacht en Rijkswaterstaat voeren inspectievluchten uit over de Noordzee en de Waddenzee om vanuit de lucht de verspreiding van de verloren lading in kaart te brengen. Rijkswaterstaat bepaalt hiermee op welke wadplaten verdere opruimacties nodig zijn.

Incident aangespoelde lading van schip MSC Zoe

Ter hoogte van het Duitse eiland Borkum heeft het schip MSC Zoe in de nacht van 2 januari 2019 ongeveer 270 containers verloren tijdens stormachtig weer. De containers zijn voornamelijk gevuld met auto-onderdelen, speelgoed en meubels. In totaal zijn ongeveer 35 containers gelokaliseerd, drijvend in de Noordzee, Eemsmonding en Waddenzee. Ook zijn ze aangespoeld op de Waddeneilanden, op zandplaten en aan het vaste land.

Rol van Rijkswaterstaat en partners

De Veiligheidsregio Fryslân is verantwoordelijk voor de coördinatie van de afhandeling van dit incident. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de waterkwaliteit van de Noordzee en Waddenzee en coördineert het bergen van de containers en de overboord geslagen lading op zee. Rijkswaterstaat heeft daarnaast nauw contact met de Duitse autoriteiten over de ladingen en gevaarlijke stoffen en informeert hierover de Veiligheidsregio Fryslân. Voorlichting aan het algemeen publiek over gevaarlijke stoffen loopt via de Veiligheidsregio Fryslân.

Rijkswaterstaat heeft de veroorzaker (MSC Zoe) aansprakelijk gesteld. In nauwe samenwerking met kustwacht, gemeenten, de Veiligheidsregio Fryslân en andere organisaties werken we aan een snelle afwikkeling van deze calamiteit en het voorkomen van verdere verspreiding van afval in de Noordzee en Waddenzee. Rijkswaterstaat zal waar mogelijk ook de betrokken gemeenten helpen met inzet van beschikbaar materieel zoals een helikoptervlucht, inzet van schepen en een beachcleaner.