Smart mobility

Smart mobility

Rijkswaterstaat werkt samen met partners aan een bereikbaar en veilig Nederland. Op de weg en op het water. Dit doen we door slim gebruik te maken van data en digitalisering in ons verkeer. Dat noemen we smart mobility.

Met smart mobility zorgen we ervoor dat iedereen elke dag slimmer, veiliger en duurzamer op reis gaat.

Samen slim op weg

De druk op ons (vaar)wegennet neemt toe. Door slimme technieken in te zetten voorkomen we dat Nederland verder dichtslibt. Dit doen we samen met kennisinstellingen, de markt en andere (vaar)wegbeheerders.

Onze inzet stopt niet bij de grens, omdat onze (vaar)wegen dat ook niet doen. Daarom werken we nauw samen met partners in het binnen- en buitenland. Samen gaan we slimmer op weg. Nu en in de toekomst.

(Een vrouw:) VROUWENSTEM: Zelfrijdende auto's, schepen die zelf van A naar B kunnen varen, verkeerslichten en bruggen die met het verkeer communiceren. Klinkt het als sciencefiction? Ik kan je verklappen: De toekomst is dichterbij dan je denkt. Data maakt het verkeer slimmer en veiliger. Auto's kunnen al veel meer dan tien jaar geleden. Denk aan zelf afstand houden van andere auto's of de lane assist die je helpt om in de juiste rijstrook te blijven. Met die data kunnen we veel. Bij hinder berekenen apps als Google Maps en Flitsmeister megasnel een alternatieve route. Je krijgt te horen wanneer je te hard rijdt en welke bijzonderheden je kunt tegenkomen op je route. Dat niet alleen. Een aantal van die apps, die waarschuwen je al voor situaties waarbij je extra moet opletten, zoals een naderende ambulance bijvoorbeeld. Handig, al die data, en het draagt ook nog eens bij aan de veiligheid. (Rijkswaterstaatreporter Elze stapt in een auto. Via een snelweg rijdt ze naar een haven. Ze stopt op de kade en stapt uit.) OPGEWEKTE MUZIEK Aan boord van schepen zie je dezelfde digitalisering. De schepen staan in verbinding met elkaar en ze vertellen waar het ondiep is en waar je veilig kan varen. (Elze loopt een gebouw binnen.) Rijkswaterstaat houdt ontwikkelingen en innovaties nauwlettend in de gaten. De digitalisering en automatisering in mobiliteit noemen we smart mobility. En dat is heel belangrijk, want die ontwikkelingen helpen jou slimmer op weg en helpen Rijkswaterstaat om de wegen en vaarroutes veiliger, duurzamer en efficiënter in te richten en te onderhouden. (Met de auto verlaat Elze de haven. Via de invoegstrook rijdt ze de snelweg weer op.) DE OPGEWEKTE MUZIEK SPEELT VERDER Veel verkeer op de rijkswegen wordt nu nog gemeten aan de hand van detectielussen in de weg. Maar sinds kort gebruikt Rijkswaterstaat ook gps-data uit mobiele telefoons om zo files in kaart te brengen. (Elze loopt naast een drukke weg.) En steeds meer auto's meten bijvoorbeeld met sensoren de conditie van de weg. Is het bijvoorbeeld glad? Dan zie je dat op borden, maar ook direct in je auto. Hartstikke handig. En zo staat alles in verbinding met elkaar. (Een animatie.) ELZE: Die verbinding wordt alleen maar groter. We zien kansen voor het inzetten van slimme camera's om in de toekomst ongelukken nog sneller op te sporen. Dit kan gecombineerd worden met data uit auto's en mobieltjes, zodat we ons verkeer nog beter kunnen regelen. Ook bruggen en sluizen kunnen gebruikmaken van deze technologie. Bij het verzamelen en gebruiken van die data wordt onze privacy goed bewaakt. Rijkswaterstaat stelt harde eisen. De data zijn niet herleidbaar naar individuen. (Elze kijkt naar beelden van verschillende verkeerscamera's.) Rijkswaterstaat deelt reisinformatie om jouw reis slimmer te maken. Slimme reis-apps helpen je daarbij. Soms rijd je via een hub met een deelauto of met het ov. Zo blijven onze wegen goed bereikbaar. Bij al deze nieuwe technologische ontwikkelingen kijken we natuurlijk niet alleen naar Nederland. Ook in de scheepvaart neemt de automatisering toe. Het is denkbaar dat in 2030 schepen geautomatiseerd varen of op afstand bediend worden, zelfs de grote vrachtschepen. Ik zie die veilige en duurzame toekomst wel zitten. RUSTIGE MUZIEK (Een binnenvaartschip ligt aan de kade.) En dat bedienen op afstand, dat gebeurt nu ook al bij veel sluizen en bruggen. En het wordt in de toekomst alleen maar meer. Rijkswaterstaat realiseert al deze vernieuwingen samen met andere weg- en waterbeheerders, kennisinstellingen en de markt. Dat doen ze door onder andere steeds meer datagedreven te werken, informatie in auto's en schepen beschikbaar te stellen en ook te verzamelen, en door voer- en vaartuigen te automatiseren. Alles komt met elkaar in verbinding te staan. Daarmee wordt Rijkswaterstaat onderdeel van een groot multimodaal mobiliteitssysteem. Wil jij meer weten over smart mobility? Volg ons YouTube-kanaal en bekijk voor meer informatie www.rijkswaterstaat.nl/smartmobility. (Het Nederlandse wapenschild op een blauwe achtergrond met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op rijkswaterstaat.nl/smartmobility. Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2022.) DE RUSTIGE MUZIEK EBT LANGZAAM WEG

Grote onderhoudsopgave

Rijkswaterstaat staat voor een grote onderhoudsopgave, want de komende jaren zijn veel (vaar)wegen aan onderhoud toe. Met Smart Mobility beperken we de hinder voor de weg -en vaarweggebruiker zoveel mogelijk.

Smart Mobility-technieken zetten we overal in Nederland in, zichtbaar en onzichtbaar. Denk bijvoorbeeld aan de slimme kastjes langs de weg die verkeersdrukte meten (IWKS), maar ook door het delen en combineren van data met andere wegbeheerders zorgen we ervoor dat we verkeersstromen beter kunnen regelen.

Veilig en snel van A naar B. Een flinke uitdaging. Daarom moeten we onze infrastructuur slimmer gebruiken. Dat doet Rijkswaterstaat samen met partners. Bijvoorbeeld in Praktijkproef Amsterdam. Nergens ter wereld wordt intelligente technologie zo breed getest in het dagelijkse verkeer. Ook hier in het zuiden met SmartWayZ.NL. Een innovatief mobiliteitsprogramma. Onze infrastructuur is wereldwijd toonaangevend. We werken daarom veel samen met andere landen. Het Europese project InterCor stemt in vier Europese landen smart mobility-diensten op elkaar af. Onder de naam Socrates 2.0 wordt intelligente technologie getest in Amsterdam, Antwerpen, MŸnchen en Kopenhagen. En in Concorda werken we mee met proeven met zelfrijdende autoÕs. Naast die proeven werken we ook aan implementatie van intelligente technologie. Via pushberichten en digitale schermen geven we actuele verkeersinformatie. De data hiervan wordt gebruikt door handige reizigersapps. En de logistieke sector gebruikt de data voor het beter plannen van transport. Wat zorgt voor minder geluidsoverlast en schonere lucht. Met Talking Traffic werken we aan slimme verkeerslichten die verkeersstromen kunnen reguleren. En op het water zorgt Blauwe Golf Verbindend dat schepen ongehinderd kunnen doorvaren. Met smart mobility werkt Rijkswaterstaat aan slimmer gebruik van de infrastructuur. Zo dragen we bij aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Rijkswaterstaat gaat voor: - Dodelijke ongelukken op hoofdwegen voorkomen - Schadelijke uitstoot van vracht- en vaarverkeer verlagen - De doorstroming op hoofd- en vaarwegen verbeteren

Ontwikkelingen

We werken aan de toekomst van Smart Mobility aan de hand van 5 ontwikkelingen. 

  • Datagedreven: we maken meer en slimmer gebruik van data. 
  • Reisinformatie delen: realtime beschikbaar stellen van reis- en routeinformatie in de auto en in schepen, zodat bestuurders een alternatieve route kunnen kiezen als er file is. 
  • Data delen en verzamelen: door data uit auto's en mobieltjes van bestuurders te verzamelen, krijgen we meer inzicht in het verkeer. ook kunnen we door deze data het onderhoud aan wegen en sluizen beter plannen. 
  • Toekomstgericht: we willen klaar zijn voor de toekomst. Daarom houden we rekening met nieuwe ontwikkelingen in auto's en schepen. 
  • Nieuwe vormen van mobiliteit: we omarmen nieuwe vormen van mobiliteit. Soms reis je met het OV, een deelauto of stap je over via een hub. Door deze nieuwe mobiliteit worden onze reizen steeds efficiënter en duurzamer.

Ook meedenken over Smart Mobility?

Rijkswaterstaat biedt bedrijven en kennisinstituten experimenteerruimte, heeft ontzettend veel data om te delen en ondersteunt praktijktesten op de openbare weg. Zo zijn we met smart mobility samen slim op weg. Meer weten? Neem dan contact met ons op via het contactformulier Smart mobility.

Nieuws