Aanbestedingsprocedurebeleid

Als het gaat om aanbesteden, is Rijkswaterstaat gebonden aan de wettelijke kaders. Zo is er een EG-richtlijn om overheidsopdrachten te plaatsen voor werken, diensten en leveringen (2014-24-EU). Deze richtlijn vormt het huidige kader voor opdrachten boven de Europese drempelwaarden.

De drempelwaarden worden elke 2 jaar opnieuw vastgesteld en zijn te vinden op de website van PIANOo. De EG-richtlijn is in Nederland geĆÆmplementeerd via de Aanbestedingswet 2012, laatst gewijzigd bij wet van 22 juni 2016.

Regelgeving en aanbestedingsreglement

De Aanbestedingswet 2012, het Aanbestedingsbesluit en de Gids Proportionaliteit zijn van toepassing op alle aanbestedingen.

Rijkswaterstaat heeft ervoor gekozen bij opdrachten voor Werken boven de drempel als aanbestedingsreglement het Aanbestedingsreglement Werken (ARW) 2016 toe te passen. Bij opdrachten voor Werken beneden de drempel is toepassing van het ARW 2016 door de wetgever verplicht gesteld. Bij diensten en leveringen kan het ARW 2016 ook worden toegepast, maar dit is niet verplicht. Zo is het ook mogelijk dat bij deze aanbestedingen een ander reglement gebruikt wordt.

Wijzigingen procedures

Om de markt meer ruimte te geven, is binnen de Grond-, Weg- en Waterbouw (inkoopdomein GWW) een aantal onderdelen in de aanbestedingsprocedures aangepast:

  • U krijgt meer voorbereidingstijd voor een inschrijving.
  • Er zijn in principe 2 inlichtingenrondes.
  • Het is mogelijk om individueel inlichtingen te krijgen, als dat noodzakelijk is om de commerciĆ«le belangen te beschermen.
  • In principe houdt Rijkswaterstaat geen aanbestedingen tijdens de bouwvak of in de kerstvakantie.

Voor de overige inkoopdomeinen is aanbestedingsprocedurebeleid in ontwikkeling. Zodra dat is vastgesteld, vindt u dat op deze pagina.