Richtlijnen vaarwegen

Rijkswaterstaat houdt zich aan richtlijnen bij het ontwerpen van vaarwegen en het plaatsen van scheepvaarttekens. Zo maken we de vaarwegen veilig voor de scheepvaart.

Richtlijnen Vaarwegen 2020

Rijkswaterstaat moet vaarwegen ontwerpen en inrichten volgens de Richtlijnen Vaarwegen 2020. Hierin staat bijvoorbeeld hoe we sluizen, bruggen en binnenhavens moeten bouwen, onderhouden en bedienen.

Door alle vaarwegen volgens dezelfde richtlijnen in te richten, weet de gebruiker van de vaarwegen waar hij aan toe is. Zo ontstaat een beter en veiliger vaarwegennetwerk. De richtlijnen gelden voor vaarwegen tot en met CEMT-klasse VI.

De voorgaande editie was de Richtlijnen Vaarwegen 2017, waar reeds lopende contracten onder kunnen vallen. De Richtlijnen Vaarwegen worden in binnen- en buitenland gebruikt en zijn daarom in het Engels vertaald.

Richtlijnen Scheepvaarttekens 2023

Voor de scheepvaart gelden, net als voor het wegverkeer, verkeersregels. Eenduidige verkeerstekens langs de vaarweg, zoals borden, seinlichten en (drijvende) vaarwegmarkeringen, geven schippers duidelijkheid. Op deze manier kunnen schepen vlot en veilig varen. De verkeerstekens plaatsen we volgens de Richtlijnen Scheepvaarttekens 2023.