Richtlijnen uitvoering wegwerkzaamheden

Door het hanteren van diverse richtlijnen op Rijkswegen zorgen we ervoor dat we werkzaamheden veilig kunnen uitvoeren. Door deze richtlijnen optimaliseren we de doorstroming en hinderbeleving.

Systeem Planning en Informatie Nederland

Voor het plannen van wegwerkzaamheden gebruiken we het Systeem Planning en Informatie Nederland (SPIN). Opdrachtnemers gebruiken SPIN om werkzaamheden te melden. We beoordelen vervolgens de werkzaamheden, plannen ze in en zorgen voor communicatie naar de weggebruiker.

Verkeersmanagement voor Rijkswegen

Alle contractuele eisen die we hanteren, zijn opgenomen in een ge├╝niformeerd document. Dit document geldt voor alle type contracten en alle type werkzaamheden.

Beoordelingsrichtlijn voor verkeersmaatregelen 9101

Opdrachtnemers die verkeersmaatregelen toepassen ten behoeve van werkzaamheden dienen gecertificeerd te zijn op basis van de beoordelingsrichtlijn voor verkeersmaatregelen 9101 (BRL 9101). De BRL 9101 is vindbaar op de website van de stichting Infra Kwaliteit.