Richtlijnen kunstwerken

Rijkswaterstaat heeft richtlijnen en eisen voor de bouw en het onderhoud van kunstwerken. Hiermee dragen we bij aan betrouwbare en duurzame kunstwerken.

Richtlijnen Ontwerp Kunstwerken

In de Richtlijnen Ontwerp Kunstwerken (ROK) staan eisen waaraan het ontwerp en de uitvoering van een nieuw kunstwerk, zoals een brug, sluis of viaduct, moet voldoen. De ROK geldt ook voor nieuwe onderdelen van bestaande bouwwerken of als kunstwerken worden uitgebreid.

De ROK is nu ook beschikbaar op de website van Richtlijnen Ontwerp Kunstwerken. Op deze website vindt u alle relevante informatie over de ROK. Door middel van zoekfuncties, kenmerken en navigatiemenu’s is de ROK beter doorzoekbaar gemaakt.

Documenten ROK

Richtlijnen Beoordeling Kunstwerken

In de Richtlijnen Beoordeling Kunstwerken (RBK) staan instructies voor de beoordeling van de constructieve veiligheid van bestaande Rijkswaterstaatswerken. Op het moment is de RBK alleen bedoeld voor stalen en betonnen viaducten en bruggen. Instructies voor andere categorieën kunstwerken voegen we in de toekomst toe. Vragen of wijzigingsvoorstellen over de RBK kunt u insturen via het contactformulier Richtlijnen Beoordeling Kunstwerken.

Documenten RBK