Richtlijnen autosnelwegen

Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het onderhoud en de verbetering van het hoofdwegennet van Nederland.

Voor het aanleggen van nieuwe snelwegen hanteert Rijkswaterstaat richtlijnen. Onder meer voor ontwerp, inrichting van verlichting en de capaciteitsbepaling.

Documenten richtlijnen autosnelwegen

Overige richtlijnen zijn te vinden op de kennisbank van kennisplatform CROW.