Systeem Planning en Informatie Nederland (SPIN)

Voor het plannen van wegwerkzaamheden gebruikt Rijkswaterstaat het Systeem Planning en Informatie Nederland (SPIN). Opdrachtnemers gebruiken SPIN om werkzaamheden te melden. Rijkswaterstaat beoordeelt vervolgens de werkzaamheden, plant ze in en zorgt voor communicatie naar de weggebruiker.

De applicatie SPIN ondersteunt het proces van het plannen van werkzaamheden. Hieronder valt ook de aanvraagprocedure van verkeersmaatregelen door opdrachtnemers bij de verkeersloketten van Rijkswaterstaat.

Nieuws

Wegwerkzaamheden van planning tot uitvoering

Er komt veel kijken bij het plannen van wegwerkzaamheden. We willen dat iedereen veilig van A naar B komt en proberen conflicten te voorkomen. In deze video leggen we uit welke stappen we daarvoor nemen.

Wegwerkzaamheden. Daar komt heel wat bij kijken! We willen dat iedereen in Nederland, veilig en zonder onnodige hinder van A naar B komt. Maar met zoveel wegwerkzaamheden ontstaan er weleens conflicten. Deze conflicten proberen we natuurlijk te voorkomen. Alles begint wanneer betrokken partijen vaststellen dat wegwerkzaamheden aan de Rijkswegen nodig zijn. Bijvoorbeeld het vernieuwen van het wegdek, onderhoud aan een brug of het bevorderen van de verkeersdoorstroming. Het Landelijke Hinder Regie Team controleert samen met de regio's of de wegwerkzaamheden conflictvrij in het landelijke meerjarenplan passen. Op basis van de nodige wegwerkzaamheden stellen we in onze planningstool werken op, die we in fasen verdelen. Met deze fasen geven we aan, op welke manier en wanneer we de wegwerkzaamheden gaan uitvoeren. Met de juiste registratie in onze planningstool leiden we het proces in goede banen en kan de aannemer met de juiste informatie de maatregelen ontwerpen en aanvragen. Nadat de maatregel is aangevraagd, wordt deze gecontroleerd door de korte termijn planners. Voldoet de maatregel aan de voorwaarden? Dan krijgt deze de status van goedgekeurd gepland. De aannemer kan aan de slag. Hij meldt de maatregel aan bij de verkeerscentrale met bijbehorend aanvraagnummer. Zodra de verkeerscentrale de maatregel start in onze planningstool, plaatst de aannemer de maatregel en worden de weggebruikers geïnformeerd via de actuele publiekscommunicatie. Zo weet de weggebruiker met welke hinder hij rekening moet houden. Tijdens de wegwerkzaamheden controleren de weginspecteurs de maatregel. Wanneer de aannemer klaar is met de wegwerkzaamheden en de maatregel ter plaatse verwijderd is, belt hij opnieuw de verkeerscentrale om de maatregel af te melden. De weggebruikers kunnen hun weg zonder hinder vervolgen. Zo zorgen we samen voor een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland voor iedereen! Meer informatie? Kijk op rijkswaterstaat.nl Een productie van Rijkswaterstaat ©2023

Wat betekent SPIN voor u?

Voor u als opdrachtnemer betekent het gebruik van SPIN een landelijk uniforme manier van aanvragen van een verkeersmaatregel bij Rijkswaterstaat. Bij alle verkeersloketten dient u op eenzelfde wijze uw aanvraag in.

Inzicht in verkeersmaatregelen

SPIN biedt een schematisch overzicht van de wegsituatie waarop de gevraagde verkeersmaatregel gevisualiseerd wordt. Ook toont het een overzicht van uw aangevraagde maatregelen, met de bijbehorende status. U heeft dus direct inzicht in aangevraagde, goedgekeurde of afgewezen maatregelen.

Toegang tot SPIN

Als opdrachtnemer heeft u via internet toegang tot SPIN. Om in te loggen heeft iedere medewerker een individuele inlognaam en wachtwoord nodig. Deze inloggegevens ontvangt u van het verkeersloket.

Systeemeisen

Om SPIN te kunnen gebruiken, heeft u een werkstation nodig waarop de browser Firefox 35 (of een nieuwere versie) draait.

Gebruikershandleiding

De gebruikershandleiding vindt u in SPIN via de knop ‘Help’. Via ‘Help bij’ gaat u direct naar het gedeelte van de handleiding met informatie over het scherm waarop u zich bevindt.

Instructiefilms

Bekijk de instructiefilmpjes over het gebruik van SPIN via onderstaande links:

Onderliggende pagina