Doelen en resultaten

Doelen en resultaten

Op de Tweede Maasvlakte bouwt Eneco een windpark dat groene stroom zal opwekken voor Rijkswaterstaat. Zo beschikken we in 2023 over 100% groene elektriciteit.

Rijkswaterstaat energieneutraal

Het windpark op de Tweede Maasvlakte levert een forse bijdrage aan het energieneutraal maken van Rijkswaterstaat in 2030 en aan de ambities om meer duurzame energie op te wekken in de provincie Zuid-Holland, de gemeente Rotterdam en het Rotterdamse havengebied. Daarnaast draagt dit park bij aan de doelen van het Klimaatakkoord. Andere rijksonderdelen profiteren ook van dit windpark. Bij overproductie ontvangen zij ook groene stroom.

Uitvoering windpark in samenwerking

Rijkswaterstaat voert het project in nauwe samenwerking uit met de exploitant Eneco van het nieuw te bouwen windpark, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksvastgoedbedrijf, provincie Zuid-Holland, gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam.