Drijvende zonnepanelen

In 2023 moet 16% van de Nederlandse energievoorziening geleverd worden door hernieuwbare bronnen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil in 2030 volledig energieneutraal zijn.

Dat is niet alleen een technologische uitdaging, maar ook een grote ruimtelijke opgave. De winning van zonne-energie vanaf water is een van de mogelijke oplossingen.

Nationaal Consortium Zon op Water

In 2017 is het Nationaal Consortium Zon op Water gevormd. Bij dit samenwerkingsverband zijn meer dan 50 partijen aangesloten, waaronder Rijkswaterstaat. Marktpartijen die innovatieve constructies voor drijvende zonnepanelen hebben ontwikkeld, overheden, kennisinstellingen en nutsbedrijven slaan de handen ineen om drijvende zonne-energie tot een groot Nederlands succes te maken.

Zon-op-waterprojecten

In het programma Opwek Energie op Rijksvastgoed (OER) treft Rijkswaterstaat, samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het Rijksvastgoedbedrijf, voorbereidingen voor de realisatie van energieprojecten door ontwikkelaars. We ondersteunen hiermee de uitvoering van de Regionale Energie Strategieën (RES).

Op dit moment werken we in OER aan de volgende zon-op-waterprojecten: