De Innovatiestrook A58: zero-emissie en circulair bouwen in de infrastructuur

Langs de snelweg A58 ligt sinds juli 2022 een van de proeftuinen van Rijkswaterstaat. Hier testen we op een bijzondere manier duurzame vernieuwingen bij het bouwen van wegen: de Innovatiestrook A58.

De Innovatiestrook is 1 van de 4 proeftuinen van Living Lab InnovA58. In Living Lab InnovA58 test Rijkswaterstaat duurzame innovaties voor de wegenbouw en voor een duurzame leefomgeving. Belangrijk uitgangspunt is samenwerking tussen overheden, (bouw)bedrijven en kennis- en onderzoeksinstellingen.

Dit openluchtlaboratorium bevindt zich op en rond verzorgingsplaats Kloosters bij Eindhoven. Naast de proeftuin Innovatiestrook heeft dit Living Lab nog 3 proeftuinen: Verzorgingsplaats 2.0 Kloosters, Symbiotisch paviljoen en Low Tech Campus (waterberging).

Doel van de Innovatiestrook A58 Kloosters

De aandacht bij de proeftuin Innovatiestrook ligt op hergebruik van materialen en de vermindering van stikstofuitstoot. Op deze manier werken we naar ons doel: in 2030 klimaatneutraal zijn en circulair werken. Dat kan alleen als we innoveren, testen, valideren en toepassen.

De unieke innovatiestrook heeft dubbele in- en uitvoegstroken van 1400 m lang. Het is de enige teststrook in Europa waar het dagelijkse verkeer rijdt. We hebben ook te maken met 'echte' weersomstandigheden in alle seizoenen. Hierdoor kunnen we praktijktesten doen.

Omdat de Innovatiestrook bestaat uit 2 rijbanen, is om de beurt (halfjaarlijks) een strook dicht om bijvoorbeeld monsters te nemen van het asfalt.

Zero Emissie Bouwplaats

Bouwbedrijf Gebr. Van Kessel legde de in- en uitvoegstroken aan zonder uitstoot van CO2, op de Tank-to-Wheel-manier. Onder het motto 'Samen CO2 wegwerken' gebruikten zij elektrisch werkmateriaal en machines op schone brandstof. Een waterstofaggregaat leverde stroom aan het ketenpark.

Circulaire producten toepassen

Daarnaast worden herbruikbare producten en materialen en eigen vernieuwingen toegepast. Denk aan 80-100% circulair laag-temperatuur asfalt, biobased/circulair wegmeubilair en markering en circulaire waterbergingen.

Resultaten

De testfase van 2 jaar is in juli 2024 afgerond. In het 3e kwartaal van 2024 zijn resultaten van de testen en experimenten bekend.

Rijkswaterstaat testte op de Innovatiestroken de kwaliteit van verjongingsmiddelen in asfalt. De resultaten hiervan werden in april 2024 bekend. Ook duurzame wegmarkering werd aan testen onderworpen. De resultaten worden verwacht in de zomer van 2024.

Innovatieterrein langs de innovatiestrook

Langs de Innovatiestrook bij verzorgingsplaats Kloosters heeft InnovA58 plaats voor andere duurzame innovaties. Daar staan geluidschermen van mosbeton, gemaakt in samenwerking met TU Delft, duurzame geluidschermen in samenwerking met ProRail, een houten geleiderail, een innovatief weerstation, en er zijn proefvakken ten behoeve van een test met bermen aangelegd. Er is plaats voor meer innovaties.

De andere 3 proeftuinen van InnovA58

Naast de Innovatiestrook werkt Rijkswaterstaat samen met partners aan duurzame en innovatieve vernieuwing van de verzorgingsplaats Kloosters en een symbiotisch paviljoen. De realisatie ervan is voorzien voor 2024. De 4e proeftuin omvat een belangrijk thema: water. Hierbij wordt water van de snelweg opgevangen en geanalyseerd. Vervolgens wordt bekeken hoe het opgevangen water kan worden opgeslagen en hergebruikt in tijden van droogte. Aan dit project is een Europese subsidie toegekend, waardoor het een internationaal project is.

Loket voor testen van duurzame innovaties

Bedrijven en kennisinstellingen die behoefte hebben aan ruimte om duurzame innovaties in de (wegen)bouw te testen en hiermee te experimenteren, kunnen contact opnemen met Rijkswaterstaat via het Innovatieloket. Dus heeft u een innovatief voorstel voor Rijkswaterstaat, dan kijken we samen hoe we dat verder kunnen brengen. InnovA58 biedt testruimte in de openlucht, expertise en cofinanciering.

Meer informatie over het project op Innova58.