Merwedes: herstel Sliedrechtse Biesbosch

Waarom

  • Tot 1970 kende Nederland zoetwatergebieden die be├»nvloed werden door eb en vloed.
  • Door de aanleg van waterkeringen is deze natuur grotendeels verdwenen en verslechterde het leefgebied van planten en dieren.
  • We herstellen deze leefgebieden waar mogelijk, zodat waterkwaliteit verbetert en planten en dieren terugkeren.
  • De werkzaamheden zijn onderdeel van de Kaderrichtlijn Water.

Alle doelen en resultaten

Hoe

herstel 60,5 ha natuurgebied

Heb ik last van de werkzaamheden?

Dit project geeft iets van overlast. Voordat de werkzaamheden aan dit project starten, gaan we met de desbetreffende personen in het gebied in gesprek. Samen wordt gekeken hoe de overlast zoveel mogelijk beperkt kan worden.

Wanneer

Klaar: eind 2027
2022 - 2024

Planuitwerking

2024 - 2025

Voorbereiding realisatie

2025 - 2027

Realisatie

Deze planning kan nog veranderen.

Bekijk de planning

Nieuws