Rivierklimaatpark IJsselpoort

In 2006 kwam Natuurmomenten met het initiatief voor Rivierklimaatpark IJsselpoort. Een plan van regionale partijen om de uiterwaarden van de IJssel tussen Arnhem en Giesbeek om te bouwen tot een uniek rivierpark waar ruimte is voor rijke natuur, duurzame landbouw, recreatie en bedrijvigheid. 

Verschillende belangen leiden tot uniek Rivierklimaatpark

Later is Rijkswaterstaat als een van de vele betrokken partijen aangehaakt. Eric ten Cate, senior adviseur omgeving bij Rijkswaterstaat Oost-Nederland, vertelt hoe hij omgaat met de verschillende belangen en ambities van de betrokken partijen.

Hoe Rijkswaterstaat omgaat met verschillende belangen

Naast Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat, zitten bij de uitwerking van het plan onder andere de provincie Gelderland, waterschap Rijn en IJssel en verschillende gemeenten aan tafel. 'Doordat alle partijen andere belangen hebben, staan we soms voor grote uitdagingen', vertelt Ten Cate. 'Het is dan belangrijk om naar elkaar te luisteren, elkaar te begrijpen en elkaars ambities scherp te hebben. Op die manier kun je elkaar opzoeken en een gemeenschappelijke visie vinden.'

Om te illustreren hoe we omgaan met de verschillende belangen, vertelt Ten Cate over een fietsbrug. 'Een van de gemeentes wilde graag een fietsbrug over de IJssel aanleggen. Vanwege de scheepvaart moet dat een hoge en dus dure brug zijn. Eerder zouden wij daar terughoudend tegenover staan. De gemeente hechtte echter veel waarde aan een fietsbrug en wij begrepen hun belang. De mogelijkheid van een fietsbrug is toen alsnog onderzocht en loopt mee in de planuitwerking.'

Opgaven koppelen

Ten Cate vertelt over zijn rol bij Rivierklimaatpark IJsselpoort. 'Sinds de start, onderzoek en onderhoud ik de relatie tussen het project en Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat is beheerder van het gebied, dus er moet rekening worden gehouden met het beheer en onderhoud. Kan Rijkswaterstaat die taak goed uitvoeren, nu en in de toekomst? Dat houd ik in de gaten.'

Bovendien heeft Ten Cate het project kunnen koppelen aan opgaven van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 'Vaarwegverbetering is bijvoorbeeld een belangrijke opgave van het ministerie én in het gebied van Rivierklimaatpark IJsselpoort. Ik heb daarom de verbinding gemaakt en vaarwegverbetering als doel toegevoegd aan het project.'

'We leren flexibel en transparant te zijn en rekening te houden met de belangen en ambities van anderen'

Rijkswaterstaat als gebiedspartner

'Gedurende het proces heb ik de rol van Rijkswaterstaat zien veranderen', zegt Ten Cate. 'In het begin waren we terughoudend. We reageerden voornamelijk vanuit onze wettelijke taken. Daarna verschoof dit naar een samenwerkende rol. Rijkswaterstaat werd steeds meer een gebiedspartner.'

Volgens Ten Cate is Rivierklimaatpark IJsselpoort dan ook een leerzaam project voor Rijkswaterstaat. 'We leren flexibel en transparant te zijn, rekening te houden met de belangen en ambities van anderen en samen te werken met meerdere partijen zonder onze zakelijkheid te verliezen. Daarbij staat het gebied centraal en doen wij ervaring op met gastheerschap. Dat zijn allemaal ingrediënten voor Rijkswaterstaat als gebiedspartner.'

Het project zit momenteel in de planuitwerkingsfase. Op de website van het Rivierklimaatpark is actuele informatie over het project te lezen.