Merwedes: herstel leefgebied Woelse Waard en Dalemse Gat

Waarom

  • Tot 1970 kende Nederland zoetwatergebieden die be├»nvloed werden door eb en vloed.
  • Door de aanleg van waterkeringen is deze natuur grotendeels verdwenen en verslechterde het leefgebied van planten en dieren.
  • We herstellen deze natuurgebieden, zodat waterkwaliteit verbetert en planten en dieren terugkeren.
  • Deze werkzaamheden zijn onderdeel van de Kaderrichtlijn Water.

Alle doelen en resultaten

Hoe

herstel 30 ha natuurgebied

Heb ik last van de werkzaamheden?

Wanneer de werkzaamheden van dit project zijn gestart en de hinder bekend is, vindt u op deze projectpagina de laatste informatie.

Wanneer

Klaar: halverwege 2024
2022/2024

Uitvoering KRW-maatregel

Deze planning kan nog veranderen.

Bekijk de hele planning