Merwedes: herstel leefgebied Woelse Waard en Dalemse Gat

Merwedes: herstel leefgebied Woelse Waard en Dalemse Gat

Waarom & Hoe

herstel 30 ha natuurgebied

  • Tot 1970 kende Nederland zoetwatergebieden die be├»nvloed werden door eb en vloed.
  • Door de aanleg van waterkeringen is deze natuur grotendeels verdwenen en verslechterde het leefgebied van planten en dieren.
  • We herstellen deze natuurgebieden, zodat waterkwaliteit verbetert en planten en dieren terugkeren.
  • Deze werkzaamheden zijn onderdeel van de Kaderrichtlijn Water.

Alle doelen en resultaten

Heb ik last van de werkzaamheden?

Wanneer de werkzaamheden van dit project zijn gestart en de hinder bekend is, vindt u op deze projectpagina de laatste informatie.

Wanneer

Klaar: halverwege 2022
2020/2021

Voorbereiding realisatie KRW Maatregel

2021/2022

Uitvoering KRW-maatregel

Bekijk de hele planning

Deze planning kan nog veranderen.

Nieuws