Windpark Maasvlakte 2

Waarom

  • Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en daarmee Rijkswaterstaat wil koploper zijn in verduurzaming en in 2030 energieneutraal zijn.
  • Het windturbinepark levert hier een forse bijdrage aan.
  • Zo beschikken we in 2023, 7 jaar eerder dan gepland, over 100% groene elektriciteit.

Alle doelen en resultaten

Hoe

het windpark wekt groene stroom op voor Rijkswaterstaat

Heb ik last van de werkzaamheden?

Eneco ontwikkelt het windpark op de Tweede Maasvlakte. Op de website van Eneco staat meer informatie over wanneer het vergunningentraject start, de werkzaamheden van dit project starten en de hinder tijdens de realisatiefase.

Wanneer

Klaar: 2023
2022

Start bouw windpark

2023

Realisatie volledig windpark gereed

Bekijk de hele planning

Deze planning kan nog veranderen.

Nieuws