Kreekraksluis: een duurzame sluis

Kreekraksluis: een duurzame sluis

De Kreekraksluis in Zeeland is een icoon van duurzaamheid. We winnen er energie uit wind en er loopt een pilot om het energieverbruik van het sluiscomplex te versoepelen.

Windpark

55.000

huishoudens voorziet het windpark van duurzame energie

Windpark Kreekraksluis is het grootste windpark in Zeeland. Met zijn 31 windturbines levert het park duurzame energie aan zo’n 55.000 huishoudens. Toch is dit niet altijd zo geweest. Tot 2013 telde het windpark 26 windturbines. Deze waren flink verouderd. Besloten is om het windmolenpark te moderniseren en te voorzien van 31 nieuwe windturbines.

De oude tweewiekmolens met een vermogen van 0,5 megawatt zijn nu vervangen door moderne driewiekmolens met een vermogen van 2,5 megawatt. Dit noemen we ook wel opschaling: meer megawatts met relatief minder windmolens en een grotere opwek van groene stroom.

Het nieuwe Windpark Kreekraksluis is in september 2013 officieel in gebruik genomen. Het windpark maakt na de opschaling jaarlijks 200.000 megawattuur groene stroom: dat is 7 tot 10 keer meer stroom dan daarvoor.

Pompen als het waait

Door de gunstige ligging van het windpark vlakbij de Kreekraksluis kunnen we het energieverbruik van de sluis flexibiliseren. In Nederland zijn we bezig met een overgang van fossiele energie naar meer duurzame energie (zoals zonne- en windenergie).

Het aanbod van duurzame energie hangt af van weersomstandigheden en is dus niet constant. Als het waait of de zon schijnt is er dus een groter aanbod van energie dan als het windstil of bewolkt is. In de toekomst zijn daarom afnemers nodig die hun energie flexibel kunnen afnemen. Met deze flexibele afname wordt een bijkomend kostenvoordeel behaald van ongeveer 10%.

Leren van ervaring van anderen

Momenteel nemen 2 waterschappen al flexibele energie af voor ongeveer 20 gemalen. Hieruit blijkt dat gemalen zeer geschikt zijn om flexibel energie af te nemen.

Met behulp van data en voorspellingen (zoals weer en waterstand) wordt eerder of later gepompt, afhankelijk van de hoeveelheid duurzame energie die aangeboden wordt (pompen als het waait). Als de veiligheid in gevaar komt, dan wordt er vanzelfsprekend gepompt. Onafhankelijk van de energieprijs en duurzame of niet-duurzame stroom.

Flexibele energie bij Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat werkt hard aan duurzaamheid en wil bijdragen aan de energietransitie door flexibele energie af te nemen. Daarom loopt bij het Kreekrakgemaal een pilot om hier flexibele energie in te zetten. Daarnaast gaat Rijkswaterstaat onderzoeken welke assets nog meer op flexibele energie kunnen draaien, bijvoorbeeld warmtepompen in Rijkswaterstaat-gebouwen.

Pompinstallatie Kreekraksluis

Rijkswaterstaat onderzoekt de mogelijkheden voor flexibilisering van het energieverbruik op de korte termijn bij andere beheerobjecten, zoals gemalen en tunnels. Op de lange termijn denken we ook aan toepassing bij de klimaatregeling van gebouwen en het opladen van accu’s van vervoersmiddelen.