Drijvende zonnepanelen op het water

Drijvende zonnepanelen op het water

Rijkswaterstaat werkt aan een pilot met zonnepanelen die drijven op het water van baggerdepot Slufter. De meest westelijke ligging maakt de Slufter tot een van de meest zon rijke plekken in Nederland.

250 ha

Zo groot is baggerdepot Slufter op de Maasvlakte.

Het baggerdepot Slufter is bestemd voor de berging van verontreinigde baggerspecie en havenslib dat geen andere functies heeft. De Slufter is voor de helft eigendom van het Havenbedrijf Rotterdam en voor de andere helft van Rijkswaterstaat. Door de drijvende zonnepanelen heeft het depot een extra functie gekregen: geen energie uit water, maar energie op water.

Sunfloat - zonnepanelen op het water

Het idee voor de drijvende zonnepanelen is tijdens een zeiltocht ontstaan. De bedenker realiseerde zich op het water dat het verspilling is om het ontoegankelijke wateroppervlak bij windparken onbenut te laten. Hij zag mogelijkheden voor drijvende zonnepanelen. Dit leidde tot SunFloat, een startend bedrijf dat zich richt op de ontwikkeling van drijvende en draaiende zonnepanelen.

Industriƫle wateroppervlakken

Al snel breidt het idee van windmolenparken uit naar andere industriƫle wateroppervlakken, waar bedrijven en de rijksoverheid normaal gesproken niet zo veel mee doen. Zo bestaat bijvoorbeeld 11% van ieder Nederlands bedrijventerrein uit water. Dit is een verplichting van de rijksoverheid. Door het zogenaamde 'boezemwater' op bedrijventerreinen, voorkomen we dat Nederland onder water komt te staan.

540.000 zonnepanelen

In de Slufter zijn in december 2015 120 drijvende zonnepanelen. Het gaat vooralsnog om een pilot voor de duur van 1 jaar. De panelen draaien mee met de zon en gebruiken de reflectie en koeling van water. Zo brengen de panelen naar verwachting 25% tot 30% meer op dan vergelijkbare vaste panelen op het land.

De Slufter kan tussen de 180.000 en 540.000 zonnepanelen herbergen met een vermogen van 45 tot 135 megawatt (MW). Het uiteindelijke vermogen is afhankelijk van het percentage van het wateroppervlak dat bedekt wordt met vlotten. Momenteel gaan we uit van minimaal 15% en maximaal 45%.

De panelen draaien mee met de zon en gebruiken de reflectie en koeling van water. Zo brengen de panelen naar verwachting 25% tot 30% meer op dan vergelijkbare vaste panelen op het land.

Marktpartijen

Rijkswaterstaat voert de pilot uit in samenwerking met Havenbedrijf Rotterdam en fabrikant SunFloat. De energiebedrijven Eneco en Vattenfall hebben aangegeven ook belangstelling te hebben voor het project. Zo bundelen marktpartijen en Rijkswaterstaat de krachten om klimaatverandering het hoofd te bieden en de omslag naar hernieuwbare energie te maken. Nu en in de toekomst.

Als de pilot succesvol is, bekijkt Rijkswaterstaat of en hoe verdere toepassing van de drijvende zonnepanelen op het 'natte' areaal mogelijk is.