Afsluitdijk Energiedijk

Afsluitdijk Energiedijk

De Afsluitdijk is, net als de Oosterscheldekering, een icoon van de strijd tegen het water. Nu de Afsluitdijk aan vernieuwing toe is, maken we er ook een icoon van op het gebied van energiebesparing. Dit gebeurt onder meer met het energieproject Blue Energy, een nieuwe en innovatieve manier van energieopwekking.

Bovendien onderzoeken we op de Afsluitdijk nieuwe toepassingen van zonne-energie. Ook zijn er turbines geplaatst voor het opwekken van stromingsenergie uit water. In een filmpje leggen we uit wat stromingsenergie is.

Zout en zoet water

Blue Energy is de technologie waarmee we met behulp van membranen energie opwekken uit het verschil in zoutconcentratie tussen zout en zoet water. Dit noemen we ook wel osmose. Het principe is al bijna 50 jaar bekend, maar nog nooit in de praktijk gebracht. Rijkswaterstaat brengt daar nu verandering in.

Proefopstelling Breezanddijk

De Afsluitdijk is de ideale locatie om de Blue Energy-technologie in de praktijk te brengen. Aan de ene kant van de dijk ligt het zoete IJsselmeer en aan de andere kant de zoute Waddenzee. De bedrijven REDstack en Fujifilm hebben samen met het Friese kennisinstituut Wetsus het initiatief genomen voor een proefopstelling. Eind 2014 is de proefopstelling bij Breezanddijk voor het eerst in gebruik genomen.

Blue Energy Proefopstelling Breezanddijk
Blue Energy Proefopstelling Breezanddijk

De huidige proefopstelling bevat 400 m2 aan membranen, die per uur 220.000 liter zout water en evenzoveel zoet water verwerken en omzetten in energie. Dit membraanoppervlak breiden we de komende jaren uit naar 100.000 m2.

Bij toepassing op grote schaal kan Blue Energy voorzien in ongeveer 5% van de wereldwijde energiebehoefte

Opschalen naar demo-model

Momenteel loopt een onderzoek naar de mogelijk om de proefopstelling op te schalen naar een demonstratie-opstelling. Deze opstelling kunnen initiatiefnemers gebruiken om de techniek te demonstreren aan geïnteresseerde bedrijven. Op die manier kunnen ze het bedrijfsleven overtuigen van nut en noodzaak van Blue Energy.

Blue Energy als exportproduct

Bij toepassing op grote schaal kan Blue Energy voorzien in ongeveer 5% van de wereldwijde energiebehoefte. Dat maakt deze techniek bovendien tot een schitterend exportproduct.