A6 Almere: een energieneutrale snelweg

A6 Almere: een energieneutrale snelweg

We werken aan 2 unieke projecten op de A6: de verdubbeling van de A6 als onderdeel van het infraproject Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA) en de gebiedsontwikkeling Almere Centrum Weerwater, met onder meer de Floriade in 2022.

De verbreding van de A6 vormt de basis voor de verdere ontwikkeling van het gebied. De verbreding geeft ook richting aan hoe inwoners de komende jaren wonen, werken en recreëren. We denken daarom goed na over welke mogelijkheden er zijn voor duurzame en innovatieve oplossingen.

In deze video leggen we uit hoe we de A6 verbreden.

Knooppunt Almere

Denktank van experts

Het projectteam A6 heeft diverse expertmeetings georganiseerd. Hieraan hebben meer dan 100 experts van diverse overheden, brancheorganisaties, adviesbureaus en marktpartijen deelgenomen. Zij hebben meegedacht over innovatie en duurzame kansen.

De ideeën van deze experts zijn gebundeld in het Kansenboek: A6 Almere Centrum Weerwater.

Innovatief samenwerken

Samenwerking met professionele marktpartijen bevordert het succes van innovaties. In de aanbesteding voor de A6 daagt Rijkswaterstaat de markt uit om met slimme oplossingen te komen op het gebied van innovatie en duurzaamheid. Het kansenboek vormt het uitgangspunt voor deze uitdaging.

We stimuleren het toepassen van herbruikbare materialen en het gebruik van materialen die in de nabije omgeving worden gewonnen of geproduceerd

Energieneutrale weg

Uit het kansenboek zijn onder meer de ideeën voor een gezonde, energieneutrale snelweg vertaald. Door evenveel energie langs de snelweg op te wekken als de verlichting en het dynamisch verkeersmanagementsysteem verbruiken, ontstaat energieneutraliteit.

Ook stimuleren we het toepassen van herbruikbare materialen en het gebruik van materialen die in de nabije omgeving worden gewonnen of geproduceerd. Zo kunnen we het transport en daarmee de CO2 uitstoot beperken. CO2 is hiermee een inkoopcriterium geworden, op basis waarvan we medio 2016 een aannemer selecteert.

Zonneveld

Om de nieuwe snelweg verder energieneutraal te maken, vragen we aannemers in de aanbestedingsfase na te denken over een zonnepanelenveld in knooppunt Almere. Ook hier kiezen we ervoor zoveel mogelijk ruimte te laten aan de markt. Dit is mogelijk omdat de aannemer ook voor 20 jaar verantwoordelijk is voor het onderhoud.

Knooppunt Almere Zonneveld

Naar verwachting telt het zonneveld zo’n 4.000 tot 10.000 zonnepanelen. Het zonneveld moet in 2020 gereed zijn.